Ο Σεβ. Μητροπολίτης Μπραζαβίλ καί Γκαμπόν, Ὑπέρτιμος καί Ἔξαρχος Ἀτλαντικῆς Ἀφρικῆς (χηρεύει)
Έδρα: Μπραζαβίλ, Δημοκρατία του Κογκό-Μπραζαβίλ.
Ταχ. διεύθυνσις: 24, Av. Stephane Tchitchelle, Centre Ville. B.P. 183 Pointe Noire. Republique du Congo-Africa.
www.orthodoxchurchcongo.com