ΠΑΝΤΑΙΝΟΣ

Επίσημο Δελτίο του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας.

test

ΦΑΡΟΣ

Επιστημονικό Θεολογικό Περιοδικό Σύγγραμμα του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

ΑΝΑΛΕΚΤΑ

Ετήσια έκδοση του Ινστιτούτου Ανατολικών Σπουδών της Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης Αλεξανδρείας

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Ετήσια έκδοση του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Διευθυντής: Σεβ. Μητροπολίτης Γουινέας κ.Γεώργιος Υπεύθυνοι ύλης: Ευάγγελος Καρακοβούνη

Επιστημονική, κριτική και εκδοτική επιτροπή:
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ, Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας
του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑΣ
Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού τους Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΛΙΑΝΤΑΣ
Αναπληρωτής Καθηγητής της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθηνών

Επιστημονική, κριτική και εκδοτική επιτροπή:
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ, Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας
του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑΣ
Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού τους Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΛΙΑΝΤΑΣ
Αναπληρωτής Καθηγητής της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθηνών

Υπεύθυνος: Σεβ. Μητροπολίτης Γουινέας κ.Γεώργιος

ΜΕΛΕΤΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Γεωργίου Ι. Κηπιάδου

test

Αφιέρωμα στη μνήμη του Ι. Μ. Χατζηφώτη Τόμος Α΄

Αλεξανδρινός Αμητός

test

Αφιέρωμα στη μνήμη του Ι. Μ. Χατζηφώτη Τόμος Β΄

Αλεξανδρινός Αμητός

test

Ο Κώδιξ υπ' αρίθμ. 393

Παναγιώτης Τζουμέρκας

test

ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Πατριαρχική έκδοση.

Ιδρύθηκε από την Α.Θ.Μ. τον Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρο Β΄ το έτος 2006, με στόχο την ανάδειξη της ιστορίας και των προσωπικοτήτων της Αλεξανδρινής Εκκλησίας, μέσα από ανέκδοτο αρχειακό υλικό.

Εκδότης : Πατριαρχική Βιβλιοθήκη Αλεξανδρείας

Διευθυντής της σειράς : Εμμανουήλ Γ. Βαρβούνης, Καθηγητής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Άρχων Χαρτοφύλαξ του Αλεξανδρινού Θρόνου

Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί οι εξής τόμοι :

1. Γεωργίου Ι. Κηπιάδου, Μελέται επί της Αλεξανδρινής Εκκλησίας. Αλεξάνδρεια 2007, σσ. 251 – (μεταγραφή κειμένου-εισαγωγή Παναγιώτης Τζουμέρκας)

2. Αλεξανδρινός Αμητός. Αφιέρωμα στη μνήμη του Ι. Μ. Χατζηφώτη. Τόμος Α΄. Επιστημονική Επιμέλεια Μ.Γ. Βαρβούνης – Παν. Τζουμέρκας. Αλεξάνδρεια 2008,
σσ. 615.

3. Αλεξανδρινός Αμητός. Αφιέρωμα στη μνήμη του Ι. Μ. Χατζηφώτη. Τόμος Β΄. Επιστημονική Επιμέλεια Μ.Γ. Βαρβούνης – Παν. Τζουμέρκας. Αλεξάνδρεια 2009,
σσ. 671.

4. Παναγιώτης Τζουμέρκας, Ο Κώδιξ υπ’ αρίθμ. 393 της Αλεξανδρινής Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης ο λεγόμενος του Πατριάρχου Αλεξανδρείας Παϊσίου. Αλεξάνδρεια 2010, σσ. 221.