ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΤΟΥ ΘΡΟΝΟΥ

ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ

1. ὁ Γέρων Ναϊρόμπι κ. Μακάριος 25.07.1992
2. ὁ Γέρων Λεοντοπόλεως κ. Γαβριήλ 04.11.2006
3. ὁ Ζιμπάμπουε καί Ἀγκόλας κ. Σεραφείμ 28.09.1997
4. ὁ Τριπόλεως κ. Θεοφύλακτος 26.11.1999
5. ὁ Καλῆς Ἐλπίδος κ. Σέργιος 27.11.1999
6. ὁ Κυρήνης κ. Ἀθανάσιος 28.11.1999
7. ὁ Καμπάλας κ. Ἱερώνυμος 11.12.1999
8. ὁ Γουϊνέας κ. Γεώργιος 04.03.2001
9. ὁ Ἑρμουπόλεως κ. Νικόλαος 18.03.2001
10. ὁ Εἰρηνουπόλεως κ. Δημήτριος 06.10.2002
11. ὁ Ἰωαννουπόλεως καί Πρετορίας κ. Δαμασκηνός 30.10.2004
12. ὁ Ἀνταναναρίβο καί Β.Μαδαγασκάρης κ. Ἰγνάτιος 14.11.2004
13. ὁ Πτολεμαΐδος κ. Ἐμμανουήλ 14.11.2004
14. ὁ Καμερούν κ. Γρηγόριος 25.11.2004
15. ὁ Μέμφιδος κ. Νικόδημος 12.11.2006
16. ὁ Κατάγκας κ. Μελέτιος 25.11.2006
17. ὁ Mποτσουάνας κ. Γεννάδιος 26.11.2006
18. ὁ Ἡλιουπόλεως κ. Θεόδωρος 27.11.2006
19. ὁ Νουβίας κ. Σάββας 11.10.2009
20. ὁ Ζάμπιας κ. Ἰωάννης 17.10.2010
21. ὁ Ναυκράτιδος κ. Παντελεήμων 02.12.2012
23. ὁ Μπουρούντι κ. Ἰννοκέντιος 06.12.2012
24. ὁ Πηλουσίου κ. Νάρκισσος 01.12.2013
25. ὁ Καρθαγένης κ. Μελέτιος 05.12.2014
26. ὁ Ἀξώμης κ. Δανιήλ 05.12.2018
27. ὁ Κινσάσας κ. Θεοδόσιος 06.12.2018
28. ὁ Ἄκκρας κ. Πέτρος 06.12.2019
29. ὁ Κανάγκας κ. Χαρίτων 02.02.2022
30. ὁ Μπραζαβίλ καί Γκαμπόν (χηρεύει)
31. ὁ Νιγηρίας (χηρεύει)

Θεοφ. Ἐπαρχιοῦχοι Ἐπίσκοποι:

 1. ὁ Ελντορέτ κ. Νεόφυτος   21.12.2014
 2. ὁ Ἀρούσης καί Κεντρικῆς Τανζανίας κ. Ἀγαθόνικος  11.12.2016
 3. ὁ Τζίντζα καί Ἀνατολικῆς Οὐγκάντας κ. Σίλβεστρος  16.12.2018
 4. ὁ Μαλάουϊ κ. Φώτιος  23.12.2018
 5. ὁ Τολιάρας καί Νοτίου Μαδαγασκάρης κ. Πρόδρομος  13.01.2019
 6. ὁ Κισούμου και Δυτικής Κένυας κ. Μᾶρκος   05.12.2019
 7. ὁ Γκούλου καί Βορείου Οὐγκάντας κ. Νεκτάριος   13.02.2022
 8. ὁ Μπουκόμπας καί Δυτικῆς Τανζανίας κ. Χρυσόστομος  20.02.2022
 9. ὁ Νιέρι και Ὅρους Κένυας κ. Πανάρετος  15.01.2023
 10. ὁ Μοζαμβίκης (χηρεύει)
 11. ὁ Κισανγκάνι
 12. ὁ Γκόμας

Πανιερ. Τιτουλάριος Μητροπολίτης

1.  ὁ Ταμιάθεως κ. Γερμανός  25.11.2019

ΒΟΗΘΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ

1. Ο Νιτρίας κ. Νικόδημος 27.3.2016
2. Ο Βαβυλώνος κ. Θεόδωρος 18.12.2016
3. Ο Κωνσταντιανής κ. Κοσμάς 30.01.2022
4. Ο Νικοπόλεως κ. Θεμιστοκλής 06.02.2022
5. Ο Νειλουπόλεως κ. Νικόδημος 17.02.2022

ΕΦΗΣΥΧΑΖΟΝΤΕΣ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ

1. Ο Θηβαϊδος κ. Πορφύριος 17.05.1990
2. Ο Αντινόης κ. Παντελεήμων 30.11.1999
3. Ο Αρσινόης κ. Βασίλειος 30.11.2014