image_pdfimage_print

    Την 24η και 25η Νοεμβρίου ε.ε., πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι η ετήσια συνάντηση της Συμμαχίας ESTHER. Η Συμμαχία E.S.T.H.E.R (Ensemble pour une Solidarite Therapeutique Hospitaliere En Reseau) αποτελεί ενα δίκτυο των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων που προωθεί τη δικτύωση των επαγγελματιών υγείας και αντίστοιχων φορέων με άμεσο στόχο τη συνεργασία στη μάχη κατά του HIV/AIDS, των συλλοιμώξεων  και των συνεπειών τους και περαιτέρω τη συμμετοχή της Ευρώπης στην επίτευξη των στόχων της χιλιετίας καθώς και της συμπεφωνημένης δέσμευσης των χωρών για την παγκόσμια πρόσβαση στην πρόληψη, τη θεραπεία και τη φροντίδα σχετικά με το HIV/AIDS.

    Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι της Συμμαχίας από τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο, την Ισπανία, την Ελβετία και την Ιρλανδία. Στις εργασίες έλαβαν επίσης μέρος υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι των Υπουργείων Εξωτερικών και Εργασίας της Γαλλίας, καθώς και εκπρόσωπος της DG DEVCO –Europe Aid από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

     Την Ελλάδα εκπροσώπησε – για το τελόν υπό την αιγίδα της ΑΘΜ του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ.Θεοδώρου Β’  NFP ESTHER Ελλάδας-  η Ιατρός του ΚΕΕΛΠΝΟ κα. Χρυσούλα Μπότση, πνευμονολόγος, φυματιoλόγος, ανθρωπολόγος και επικοινωνιολόγος της υγείας, ειδικευμένη σε θέματα HIV/AIDS και μόνιμη εκπρόσωπος του Μακ.Πατριάρχου για δράσεις και προγράμματα ευρωπαϊκών και διεθνών φορέων και Oργανισμών που αφορούν τα θέματα  ΗΙV/AIDS και την διακίνηση και εμπορία ανθρώπων (trafficking).

     Για πρώτη φορά εκπροσωπήθηκε στην συνάντηση της Συμμαχίας η ΑΘΜ ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ.Θεόδωρος Β’ από τον Πανοσιολ.Αρχιμ. κ.Παντελεήμονα Αράθυμο, Αρχιγραμματέα της Αγίας και Ιεράς Συνόδου.

     Οι θεματικές ενότητες που συζητήθηκαν στη διήμερη συνάντηση ήταν οι παρακάτω:

   -Δράσεις αναπτυξιακής συνεργασίας στο χώρο της υγείας – το παράδειγμα της συμμαχίας ESTHER: δράσεις της Νορβηγίας, της Γερμανίας, της Ισπανίας και της Γαλλίας. 

    -Ηλεκτρονικές εφαρμογές στην ιατρονοσηλευτική εκπαίδευση. Παρουσιάστηκαν τα προγράμματα ICT εκπαίδευσης σε μεταπτυχιακό επίπεδο για το HIV/AIDS της Γαλλίας και της Ισπανίας. 

    -Δυνατότητες ανεύρεσης πόρων για τις δράσεις της συμμαχίας. Δυνατότητες ανάπτυξης κοινών προγραμμάτων μεταξύ των κρατών-μελών.

     -Η στρατηγική στην αναπτυξιακή συνεργασία στον τομέα της Υγείας από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. 

    Στην πρώτη συνεδρία, σχετικά με τις δράσεις διεθνούς συνεργασίας και με εταίρους εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως, προήδρευσε ο Πανοσιολ. Αρχιμ.κ.Παντελεήμων Αράθυμος, ενώ στην τρίτη συνεδρία σχετικά με τον χώρο της υγείας η εκπρόσωπο του NFP ESTHER Ελλάδας κα.Χρυσούλα Μπότση.

     Η συμμετοχή του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, κατόπιν αποφάσεως της ΑΘΜ, απετέλεσε αναγκαιότητα προκειμένου να κατατεθεί και στον ευρωπαϊκό χώρο, όπως συνέβη και κατά τον παρελθόντα Ιούνιο ε.ε.  στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για το HIV/AIDS, η αθόρυβη δραστηριότητα της Ορθοδόξου Εκκλησίας σε θέματα υγείας στην Αφρική.

    Κατά τις εργασίες της ετησίας συναντήσεως ο Αρχιμ. κ.Παντελεήμων Αράθυμος παρουσίασε αναλυτικά τα νοσηλευτικά ιδρύματα και τις μονάδες υγείας του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας που υφίστανται και λειτουργούν αποτελεσματικά στην αφρικανική ήπειρο, γεγονός που προκάλεσε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των συμμετεχόντων. Και τούτο διότι το παλαίφατο Πατριαρχείο έχει ενεργή παρουσία σχεδόν και στα πενήντα πέντε κράτη της Αφρικής, συνεπώς είναι ο μόνος φορέας που διαθέτει ένα έτοιμο δίκτυο διοχετεύσεως δράσεων, προερχομένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς Οργανισμούς, προς όφελος των πασχόντων από  τον ιό HIV αφρικανών πολιτών.

    Απομένει η συνολική καταγραφή και παρουσίαση των στατιστικών στοιχείων που διατηρούν κατ’  έτος οι υπηρετούντες στις ιατρικές μονάδες του Πατριαρχείου ιατροί ανά την Αφρική, προκειμένου να τεθούν υπ’  όψιν της Συμμαχίας ESTHER και να οριστικοποιηθούν οι τρόποι συνεργασίας με την Αλεξανδρινή Εκκλησία.

     Τονίσθηκε επίσης η μεγάλη σημασία που έχουν οι φωνές των θρησκευτικών ηγετών για την αντιμετώπιση της ασθένειας. Η προβολή της χριστιανικής διδασκαλίας περί της μοναδικότητος και της ιερότητος του ανθρωπίνου προσώπου ως θείου δημιουργήματος, προς το οποίο οφείλεται ο απόλυτος σεβασμός, η τιμή και η συνεπακόλουθη προστασία του ατομικά και συλλογικά, ως και η μάχη κατά του κοινωνικού στιγματισμού αποτελούν καθήκον των εκκλησιαστικών κοινοτήτων στον αγώνα αυτόν.

     Τέλος, κατετέθησαν για μία ακόμη φορά οι σαφείς θέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Αφρικής σχετικά με το θέμα της συναντήσεως, οι οποίες είναι ׃

  1. Η δωρεάν παροχή φαρμάκων προς όλους ανεξαιρέτους τους οροθετικούς και ασθενείς HIV/AIDS, με όσες δυνατότητες προσφέρονται τεχνικά και νομικά για την πρόσβαση σε φθηνά και ασφαλή φάρμακα.

  1. Η εξασφάλιση της γρήγορης και αξιόπιστης διάγνωσης και παρακολούθησης της λοίμωξης HIV.

  1. Η άμεση και ορθή πληροφόρηση του πληθυσμού σχετικά με την λοίμωξη HIV από εντεταλμένους επιστήμονες, ως και η σαφέστατη καταδίκη κάθε μορφής στιγματισμού και κοινωνικού αποκλεισμού των πασχόντων και τέλος,

  1. Η δημιουργία, εκ μέρους όλων των εμπλεκομένων διεθνών και τοπικών φορέων και οργανισμών, των σχετικών με την λοίμωξη HIV υπηρεσιών, δομών και πάσης φύσεως ιατρικών, φαρμακευτικών και κοινωνικών παροχών -τις οποίες απολαμβάνει ο σύγχρονος ανεπτυγμένος κόσμος- προς τους λαούς της Αφρικής, σε συνάρτηση με την εξασφάλιση σωστής διατροφής και πόσιμου ύδατος. 

     Μετά τη λήξη των εργασιών της συναντήσεως ο Εξοχ.Υπουργός Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Γαλλίας κ. Alain Juppé παρέθεσε επίσημο δείπνο προς τιμήν των μετεχόντων στο Υπουργείο Εξωτερικών. 

     Σημειώνεται ότι η ενεργός συμμετοχή και οι θέσεις του πρεσβυγενούς Πατριαρχείου Αλεξανδρείας στην ετήσια συνάντηση της Συμμαχίας ESTHER έτυχαν της γενικής επιδοκιμασίας εκ μέρους όλων των συμμετεχόντων, ενώ ο Παν.Αρχιγραμματεύς μετέφερε την πρόσκληση της ΑΘΜ του Πάπα και Πατριάρχου κ.κ.Θεοδώρου Β’η επομένη συνάντηση έτους 2012 να φιλοξενηθεί στούς χώρους του Πατριαρχικής Καθέδρας, στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου.