image_pdfimage_print

     Πατριαρχικό συλλείτουργο ετέλεσαν την 22α Ιανουαρίου ε.ε. στην Μόσχα η ΑΘΜ ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεοδώρου Β’ και η ΑΜ ο Πατριάρχης Μόσχας και πάσης Ρωσίας κ.κ.Κύριλλος.

     Το Πατριαρχικό συλλείτουργο, στο οποίο μετείχαν εικοσιτέσσερεις Ιεράρχες της Ρωσικής Εκκλησίας, ετελέσθη στον περίβλεπτο Ναό του Σωτήρος Χριστού Μόσχας επί τη ιερά μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Φιλίππου, Μητροπολίτου Μόσχας.

     Προ του πέρατος της Θείας Λειτουργίας η ΑΘΜ ωμίλησε, λέγων τα εξής:

     «Μακαριώτατε Πατριάρχα Μόσχας, αγαπημένε εν Χριστώ Αδελφέ και Συλλειτουργέ, κύριε Κύριλλε,

     Με την Χάρη του Ενανθρωπισθέντος Χριστού, κοινωνούμε με Σας σήμερα στόν Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Κρεμλίνο και δίδουμε, ως μέλη του Κυριακού Σώματος, ως μέλη της Μιάς Αγίας, Αποστολικής και Καθολικής Εκκλησίας, την μαρτυρία της σωτηριώδους Ενανθρωπήσεως του Κυρίου μας στον σύγχρονο κόσμο.

     Εκ της χορείας των Αγίων, Μαρτύρων και Οσίων, στην τιμή και ιερά μνήμη των οποίων είναι αφιερωμένη η σημερινή Κυριακή, ξεχωρίζει ο Άγιος Ιερομάρτυς Φίλιππος, Μητροπολίτης Μόσχας και πάσης Ρωσίας ο Θαυματουργός. Τιμώντες και γεραίροντες την μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Φιλίππου, συναπτόμεθα προς αυτόν, υπαρξιακώς βιώνουμε την μοναχική πολιτεία και το ασκητικό του ήθος, και λέγομεν: Ως Ορθόδοξη Εκκλησία έχουμε την αυτοσυνειδησία που διέθετε και ο Άγιος Φίλιππος, ο οποίος δεν εφοβήθη να αντιταχθή στην αυθαιρεσία της εξουσίας. Είμεθα η Εκκλησία η οποία δεν φοβείται, ως ο Φίλιππος, να εναντιωθή σε πράξεις άνομες.

     Το πρόσωπο του Αγίου Ιεράρχου που τιμούμε σήμερα αποκαλύπτει την ουσία και την δύναμη της πίστεως. Η πίστη δεν είναι μία συνήθης ψυχολογική πεποίθηση, αλλά γεγονός καθολικό αναγεννήσεως και ενώσεως με τον Χριστό προς μετοχή και κοινωνία στην καινή Του θεωθείσα ανθρώπινη φύση. Μόνο με αυτή την αγία πίστη του Χριστού, που είναι η αρχή της ενώσεως μας με τον Θεό, όπως σημειώνει και ο Άγιος Σεραφείμ του Σάρωφ, μπορούμε, ως ο Ιερομάρτυς Φίλιππος, να αντέχουμε και να δίδουμε την μαρτυρία του Κυρίου, να μην φοβόμαστε και να γνωρίζουμε πόσο υπεύθυνη είναι η ζωή μας ως χριστιανών, διότι «εμείς είμαστε το φως του κόσμου και το άλας της γης».

     Σήμερα βιώνουμε μία ακραία μεταβατική εποχή, βιώνουμε κρισίμους καιρούς αναθεωρήσεως των πάντων. Ο κόσμος βρίσκεται σε καθεστώς αβεβαιότητας και αναζητά με αγωνία μία νέα κατάσταση πραγμάτων. Η βία και ο πόλεμος, η φτώχεια και η εξαθλίωση, η κρίση αρχών και αξιών οδηγούν τόν άνθρωπο σε απελπισία.

     Ακριβώς αυτή την οριακή στιγμή, η Εκκλησία του Χριστού προσφέρει στον κόσμο την μαρτυρία της υπάρξεως του ζώντος Θεού και την ελπίδα της ελεύσεως της Βασιλείας του Θεού στην ιστορία. Παράλληλα η μαρτυρία της πίστεως προσλαμβάνει μίαν ιδιαίτερη σπουδαιότητα μέσα στην μεγάλη ιστορία του αγώνος για τα δικαιώματα του ανθρώπου, για τον σεβασμό του ανθρωπίνου προσώπου.

     Η πίστη στον Χριστό διέρχεται απαραιτήτως από την πίστη στην προσωπική συνείδηση. Ο άνθρωπος, ως εικόνα Θεού, έχει ουράνιες ρίζες, είναι ασυγκρίτως μεγαλύτερος από τον κόσμο και την ιστορία. Όταν τόν θανατώνουν, ως τον Άγιο Μητροπολίτη Φίλιππο, ευλογεί τους δήμιους του, απευθύνεται στην συνείδηση τους. Αρνείται την βία, για να επικαλεσθή την μόνη επανάσταση, η οποία δεν οδηγεί στην δουλεία: την επανάσταση της αυτοσυνειδησίας και της ακεραιότητος.

     Αυτήν ακριβώς την ειρηνική επανάσταση της αυτοσυνειδησίας καλούμεθα, ως συνεχιστές της κηρύξεως της καλης αγγελίας του Ιησού Χριστού, να γονιμοποιήσουμε σήμερα με προμετωπίδα τήν ασυμβίβαστη πίστη ότι ο Θεός είναι η ελευθερία του ανθρώπου. Η παρουσία και η μαρτυρία της Μιάς Αγίας, Αποστολικής και Καθολικής Εκκλησίας, δύναται να ελευθερώσει τον κόσμο από την φαινομενικά μόνο αναπόδραστο μοίρα και να δώσει διέξοδο από τα κατ’ επίφασιν μόνο ανυπέρβλητα αδιέξοδα.

     Μακαριώτατε,

     Με πνευματική χαρά και βαθειά συγκίνηση ευρισκόμεθα για μία κόμη φορά κοντά σε Σας και στον λαό Σας. Έναν ευσεβή και ευγενή λαό, έναν λαό πιστό, ο οποίος με πρώτον τον Σεπτό Πρωθιεράρχη του, δίδει την μαρτυρία του για μία ζωή ισχυρότερη από τον θάνατο, αρυόμενος λαμπρά παραδείγματα στάσης ζωής από τον καρποβριθή λειμώνα της ενδόξου ιστορικής πορείας της Αγιωτάτης Ρωσικής Εκκλησίας, ως του Αγίου Ιερομάρτυρος Φιλίππου.

     Ανάλογα παραδείγματα μορφών, που με τα δάκρυα και τις προσευχές τους «εγεώργησαν της ερήμου τό άγονον», όπως ο Μέγας Αντώνιος, ο Άγιος Μακάριος και η Μαρία η Αιγυπτία, χαριτώνουν την δράση της Εκκλησίας του Αγίου ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Μάρκου πρός μεταλαμπάδευση του Φωτός του Αληθινού στην διψώσα για πνευματική αναγέννηση αφρικανική γη. Φέροντες το βάρος της πορείας της ερήμου, κατά την προτύπωση του λαού του Ισραήλ, και αποδεχόμενοι την κλήση, βιώνουμε τήν πραγματικότητα των παθών και της Αναστάσεως του Κυρίου μας μέσα από τις δοκιμασίες και τους αγώνες των καιρών.

     Εχοντες ωστόσο αφετηρία τον Αρχιποίμενα Χριστό και σκοπό την σωτηρία του ανθρώπου, πορευόμεθα με αισιοδοξία τον δρόμο του χρέους, την μαθητεία παντών των εθνών προς ανάδειξη της Οδού, της Αληθείας και της Ζωής. Πιστεύοντες στην δύναμη της Εκκλησίας του Θεανθρώπου Ιησού να ξαναφέρη την ελπίδα της σωτηρίας, συνεχίζουμε την αποστολική διακονία της φανερώσεως και αποκαλύψεως ότι ο Θεός είναι Θεός αγάπης και συγγνώμης, ελευθερίας και δικαιοσύνης, ειρήνης και καταλλαγής.

     Χαιρόμεθα δε διότι, στην ακατάβλητη και πολυεύθυνη αυτήν προσπάθεια πνευματικης αναγεννήσεως του πεφορτισμένου και κοπιώντος αφρικανού αδελφού, τυγχάνουμε της αδιαπτώτου πνευματικής συναντιλήψεως της Αδελφής Ορθοδόξου Ρωσικής Εκκλησίας, επί τη στερεά βάσει της Ενότητας της Πίστεως, της Ιεράς Παραδόσεως και της λειτουργικής εμπειρίας εν τω συνδέσμω της αγάπης. 

     Γι΄ αυτόν τον λόγο ευχαριστούμε τον Τριαδικό Θεό, που μας αξίωσε σήμερα να ευρισκόμεθα κοντά Σας και να μετέχουμε του συμποσίου αυτού της πίστεως. Σας ευχαριστούμε για την Αβραμιαία Σας φιλοξενία, ασπαζόμεθα εν Κυρίω τους συλλειτουργούντες αγίους Αρχιερείς, καί επευλογούμε πατρικώς τον ευγενή και πιστό Ρωσικό λαό, προσεπευχόμενοι όπως ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Σωτήρας και Λυτρωτής μας, επιβλέψη επί την άμπελον ταύτην, της αδελφής Εκκλησίας της Ρωσίας και στερεώση αυτήν εις αιώνας αιώνων. Αμήν». 

     Αντιφωνών ο Μακ.Πατριάρχης Μόσχας αναφέρθει στους ιστορικούς δεσμούς των δύο Εκκλησιών και στα χαροποιά αισθήματα του Χριστεπωνύμου πληρώματος επί τη ελεύσει του Σεπτού Προκαθημένου του Θρόνου του Αγίου Μάρκου στην ρωσική πρωτεύουσα εξ αφορμής της βραβεύσεώς Του, την 21η Ιανουαρίου ε.ε, από το Διεθνές Ίδρυμα για την Ενότητα των Ορθοδόξων λαών, ενώ Του προσέφερε ιερή εικόνα.

     Το μεσημέρι, η ΑΘΜ παρεκάθησε στο επίσημο γεύμα που παρέθεσε προς τιμήν Της ο Μακ.Πατριάρχης κ.κ.Κύριλλος, προς τον οποίο προσέφερε το έμβλημα του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, ενώ απένειμε τον Ταξιάρχη του Αγίου Μάρκου στον Ελλογ.Καθηγητή Δρ.Αλεξέγιεβ Βαλέριυ Αρκάντεβιτς, Πρόεδρο  του Διεθνούς Ιδρύματος για την Ενότητα των Ορθοδόξων Λαών.

     Ακόμη, το βράδυ της ιδίας ημέρας ο Σεβ.Μητροπολίτης Κυρήνης κ.Αθανάσιος, Έξαρχος του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας στην Μόσχα, παρέθεσε επίσημο  δείπνο εξ ονόματος του Μακ.Πάπα και Πατριάρχου, στο οποίο παρεκάθησαν η ΑΘΜ, ο Σεβ. Μητροπολίτης Κολόμνας κ.Ιουβενάλιος, εκπροσωπών τον Μακ.Πατριάρχη Μόσχας, αρχιερείς της Ρωσικής Εκκλησίας, οι Έξαρχοι των Πατριαρχείων Αντιοχείας και Ιεροσολύμων, Σεβ.Αρχιεπίσκοπος κ.Νήφων και Πανοσιολ. Αρχιμ. κ.Στέφανος, οι Εξοχ.Πρέσβεις της Αιγύπτου, της Ελλάδος και της Κύπρου, ο Πρόεδρος του Διεθνούς Ιδρύματος για την Ενότητα των Ορθοδόξων λαών και άλλες επιφανείς προσωπικότητες.

     Προσφωνών τους υψηλούς προσκεκλημένους ο Μακαριώτατος εξέφρασε ολόθυμες ευχαριστίες προς τον Μακ.Πατριάρχη κ.κ.Κύριλλο για την φιλοξενία, ανεφέρθη με λόγους αγάπης προς τους Σεβ.Αρχιερείς, τους Εξάρχους και δι’  αυτών προς τους Σεπτούς Προκαθημένους των παλαιφάτων Πατριαρχείων Αντιοχείας και Ιεροσολύμων, ως και προς τους Εξοχ.Πρέσβεις των «ηγαπημένων Του πατρίδων Ελλάδος και Αιγύπτου, καθώς και της μαρτυρικής και αγιοτόκου Κύπρου», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.