Παρέστη στην τελετή στέψης του Αυτοκράτορα Μανουήλ Κομνηνού (1143-1180).