Σοφός και συνετός εκκλησιαστικός άνδρας. Κατά την πατριαρχία του  ξέσπασε ο σκληρός διωγμός του Χαλίφη Δζαφάρ Ελ Μουταβακκίλ κατά των Χριστιανών της Αιγύπτου.