Κατέστη Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρείας με την παρέμβαση του Επάρχου της πόλεως Φλώρου προκαλέσας την δυσαρέσκεια μέρους του λαού, ο οποίος, παρασυρθείς από τους Μονοφυσίτες, εξέλεξε Αρχιεπίσκοπο Αλεξανδρείας τον Τιμόθεο Αίλουρο, που εξορίσθη αργότερα από τον Αυτοκράτορα Λέοντα Α’. Επακολούθησαν αιματηρές συμπλοκές  μεταξύ των υποστηρικτών των δύο Αρχιερέων, κατά την διάρκεια των οποίων ο Προτέριος εφονεύθη. Τιμάται ως Άγιος της Εκκλησίας.