Εξελέγη Επίσκοπος Αλεξανδρείας κατά το 12ο έτος της βασιλεία του Αυτοκράτορα Τραϊανού.