Υπέγραψε τα Πρακτικά της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου (691) ως «ανάξιος Επίσκοπος της Αλεξανδρείας μεγαλοπόλεως».

To χρονικό διάστημα μεταξύ των ετών 652-727 αποτελεί περίοδος Τοποτηρητείας του Πατριαρχικού Θρόνου, εξαιτίας της Αραβοκρατίας, κατά το οποίο τα ιστορικά στοιχεία περί των Πατριαρχών Αλεξανδρείας είναι ελάχιστα.