ΘΕΟΔΩΡΟΣ  Β’

ΕΛΕΩ    ΘΕΟΥ   ΠΑΠΑΣ   ΚΑΙ    ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ    ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ    ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ     ΑΦΡΙΚΗΣ    ΠΑΝΤΙ  ΤΩ   ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ    ΤΟΥ    ΚΑΘ’   ΗΜΑΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ    ΚΑΙ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΥ  ΘΡΟΝΟΥ  ΧΑΡΙΣ   ΚΑΙ  ΕΛΕΟΣ  ΚΑΙ   ΕΙΡΗΝΗ  ΠΑΡΑ   ΤΟΥ  ΕΚ   ΝΕΚΡΩΝ  ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ  ΚΥΡΙΟΥ  ΚΑΙ  ΘΕΟΥ     ΚΑΙ   ΣΩΤΗΡΟΣ  ΗΜΩΝ   ΙΗΣΟΥ   ΧΡΙΣΤΟΥ

Αγαπητά μου πνευματικά τέκνα, Έλληνες απόδημοι, Αραβόφωνοι Χριστιανοί καί Ορθόδοξοι Αφρικανοί.

     Καί εφέτος απ’ άκρη σ’ άκρη της οικουμένης θά ακουστει τό χαρμόσυνο μήνυμα από τόν Πανάγιο Τάφο του Χριστου μας καί από κάθε θυσιαστήριο, πού συμβολίζει τόν Πανάγιο Τάφο…ότι «Χριστός Ανέστη» καί οι υμνωδίες θά μας αναγγείλουν, όπως ο Άγγελος στίς Μυροφόρες : «Ον ζητείται, Ιησούν τόν Ναζαρινόν , τόν Εσταυρωμένον, ουκ έστιν ώδε, αλλ’ ηγέρθη καθώς είπε…».Καί τούτο τό μήνυμα θά πρέπει νά τό εγκολπωθούμε καί νά τό κάνουμε ζωή μας, νά τό μεταφέρουμε σάν γεγονός καί σάλπισμα Νίκης σέ κάθε ένα πού έχει τήν ευλογία, νά αισθάνεται ηττημένος καί ξεχασμένος σ’ αυτόν τόν κόσμο.

     Περιοδεύοντας, εδώ καί χρόνια, στήν Μάνα Αφρική, βρίσκομαι καθημερινά μπροστά σέ αφάνταστες δυσκολίες καί προβλήματα τίς πιό πολλές φορές άλυτα καί πολύπλοκα καί πάντα στρέφομαι πρός τόν Κύριό μας μέ μιά βαθειά προσευχή: «Κύριε χάρισέ μας τήν Ανάστασή σου, βοήθησέ μας νά δούμε όλα αυτά τά πρόβλήματα καί τίς δυσκολίες μέσα από τό Φως Σου … τό Φως της Αναστάσεώς Σου…».Καί τούτο τό κάνω αδελφοί μου, διότι η ζωή μέσα στούς κόλπους της Αγίας μας Εκκλησίας είναι η πίστις στήν Ανάσταση του Χριστού καί η Ανάσταση του Χριστού είναι ο μοναδικός πλέον τρόπος υπάρξεως κάθε πιστού.

     Ανάσταση αδελφοί μου, σημαίνει: άφεση, συγχώρηση, μεταμόρφωση καί ανάπλαση της σχέσεως μας μέ τόν Θεό, τόν εαυτόν μας, τούς ανθρώπους καί τήν ευλογημένη καί ταλαιπωρημένη αυτή κτίση μέσα στήν οποία ζούμε, χωρίς δυστυχώς τίς περισσότερες φορές νά νοιαζόμαστε γι’αυτήν…

     Ανάσταση σημαίνει ότι βρήκαμε τόν δρόμο πού οδηγεί στήν χαμένη μας πατρίδα… τήν Βασιλεία των Ουρανών. Ανάσταση σημαίνει ακόμα, ότι έχουμε τήν δυνατότητα νά προσεγγίσουμε πραγματικά τήν αλήθεια καί τό μυστήριο της υπάρξεώς μας…

     Από τήν Ιερά Παράδοση της Αγίας μας Εκκλησίας έχουμε τήν εμπειρική γνώση ότι ο Χριστιανός όλων των εποχών κατορθώνει τήν σωτηρία του μέσα από τήν σύμπραξη τήν συνύπαρξη καί συμπλοκή τριών θεμελιωδών αρετών καί χαρισμάτων: της πίστεως, της αγάπης καί της ελπίδος. Καί τούτο τό διατρανώνουν τά Αιματα των τόσων χιλιάδων αγίων Μαρτύρων καί ομολογητών, πού πότισαν τό δένδρο της Πίστεως στήν αφρικανική γη,… η αγιότητα τόσων χιλιάδων οσίων ανδρών καί γυναικών, πού μέσω της ασκητικής των αγίασαν τήν αφρικανική ήπειρο….

     Η πίστη, αδελφοί μου, είναι ο σύνδεσμος όλων μας μέ τό μακρινό μας παρελθόν… Ακούσαμε γιά τόν Χριστό καί πιστέψαμε σ’Αυτόν. Η αγάπη είναι η έκφραση αυτής της πίστεως  στό εκάστοτε σήμερα κατά μίμησιν του Χριστού. Καί η ελπίδα είναι η επέκταση της πίστεως, της αγάπης του Χριστού μας στό μακρινό καί αναμενόμενο μέλλον της Βασιλείας των Ουρανών. Αν απομονώσουμε τήν πίστη από τήν αγάπη καί τήν ελπίδα ουσιαστικά τήν εξωστρακίζουμε από τό σήμερα καί τό αύριο της ζωής μας.

     Πιστεύω ότι όλοι κάπου κάποιες στιγμές έχουμε δοκιμάσει τήν πικρή εμπειρία του τί σημαίνει ζωή χωρίς αγάπη καί χωρίς ελπίδα. Αυτην ακριβώς τήν αίσθηση εκφράζει καί ο αρχαίος όρος  «τραγωδία» καί «τραγικό αδιέξοδο», τήν εμπειρία δηλαδή, μιάς ζωής χωρίς Ανάσταση .

     Η ζωή όλων μας μέσα στούς κόλπους της Αγίας μας Εκκλησίας, όπως τήν ζείτε καθημερινά, είναι βασικά μιά συνεχής διδασκαλία, μιά συνεχής πάλη, ένας αδιάκοπος αγώνας αναβαπτισμού της υπάρξεώς μας μέσα στήν αστραπόμορφη πλημμυρίδα του Φωτός της Τρίτης Ημέρας, της ημέρας της Αναστάσεως.

     Της  Αναστάσεως του Ιησού Χριστού, της μοναδικής καί ανεπαναλήπτου Ενσαρκωμένης κοινωνίας Θεού καί ανθρώπων. Του Ιησού Χριστού, αυτού, πού ο Απόστολος Παύλος μας προτρέπει νά τόν ενδυθούμε ως «ιμάτιον σωτηρίου» ελπίδος καί χάριτος. Νά τόν ενδυθούμε όλοι εμείς τά Φωτόμορφα τέκνα της Εκκλησίας καί τούτο όχι απλά καί συνηθισμένα γιά νά αλλάζουμε ποτέ-πότε τά σκοτεινά μοτίβα της άχρωμης ζωής πού μας περιτριγυρίζει, αλλά,  «ως ένδυμα της μυστικής τραπέζης των Γάμων του από καταβολής κόσμου Εσφαγμένου Αρνίου». Μέ αυτά τά ενδύματα θά πρέπει νά εξέλθουμε στίς πλατείες, στίς διεξόδους των οδών καί στίς εσχατιές του κόσμου των ανθρώπων καί νά τούς προσκαλέσουμε, νά τούς φέρουμε εδώ μέσα στήν Αγία μας Εκκλησία, όπου υπάρχει καί πάντα θά υπάρχει ο χώρος καί ο τρόπος, ώστε νά χωρέσει καί νά συγχωρεθεί κάθε ταλαιπωρημένη καί κουρασμένη ύπαρξη, κάθε ανθρωπος πού ξαφνικά αργά ή γρήγορα ανακαλύπτει στήν ζωή του ότι γιά τό πνεύμα του κόσμου είναι μιά αμελητέα μαθηματική μοναδα ενεργείας καί παραγωγής καί τίποτε άλλο βαθύτερο υψηλότερο ή εκτενέστερο.

     Αυτόν τόν αγώνα γιά τήν εκκλησιοποίηση ολοκλήρου της Αφρικής αγωνίζονται απ’ άκρη σ’ άκρη οι σύγχρονοι ορθόδοξοι Ιεραπόστολοι, Επίσκοποι, Ιερείς, Ιερομόναχοι, Διάκονοι, Μοναχοί, Μοναχές καί Λαϊκοί συμπαραστάτες προς τους οποίους απονέμομεν τόν «δίκαιον της Εκκλησίας των Αλεξανδρέων έπαινον» καί διά τούς οποίους ζητάμε τίς προσευχές όλων σας.

               Αδελφοί μου ηγαπημένοι καί περισπούδαστοι…

     Μέσα σ’ αυτόν τόν κόσμο του συμφέροντος καί της αδικίας ηχεί καί πάλι τό ασύλληπτο γεγονός πού τώρα συνοψίζεται σέ δυό λέξεις τό «Χριστός Ανέστη». Μιά πραγματικότητα πού μπορεί όχι απλά νά μας εξιστορεί ένα γεγονός της πίστεώς μας αλλά μπορεί νά καλλιεργεί, νά μεταμορφώνει τήν πίστη, τήν κάθε αγάπη καί τήν κάθε ελπίδα μας καί νά δίνει νόημα σέ κάθε καθμερινό μας αγώνα.Έτσι ώστε μέσα από τήν κάθε πίστη τήν κάθε αγάπη καί τήν κάθε ελπίδα μας νά διαμηνύεται καί νά μεταφράζεται στήν ύπαρξή μας τό θέλημα του αγίου Θεού.Τό μοναδικό θέλημα πού μπορεί νά νοηματοδοτήσει τό χαμένο νόημα της ζωής του συγχρόνου κόσμου μας. Μιά εμπειρία πού δέν αφήνει κανέναν άγευστο…

     Η ελπίδα μέσα στους κόλπους της Αγίας μας Εκκλησίας είναι η πίστη στήν Ανάσταση του Κυρίου μας καί η Ανάσταση του Κυρίου μας είναι η μοναδική ελπίδα μας σ’ αυτήν καί στήν άλλη ζωή. 

     Μέ αυτούς τούς προσανατολισμούς σάν οδηγούς γιά τήν ζωή μας,  ανταλλάσσω καί εφέτος μαζί σας μέσα στήν μοναδική επικοινωνία της Θείας Λειτουργίας των Θυσιαστηρίων της Αναστάσεως τό «Χριστός Ανέστη» , «Αληθώς Ανέστη» ευχόμενος σέ όλους σας νά μήν μείνουμε μόνον στά όρια των τυπικών ευχών αλλά τούτη τήν ευχή νά τήν κάνουμε ζωή καί νά τήν μοιραστούμε μέ τούς πλησίον μας.

     Από της Αποστολικής Καθέδρας του Αποστόλου καί Ευαγγελιστού Μάρκου απονέμομεν πάσιν υμίν ειρήνην καί έλεον εν Χριστώ Αναστάντι.
 

†Ο Πάπας καί Πατριάρχης Αλεξανδρείας καί πάσης Αφρικής 

Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ   Β΄

 

Εν τη Μεγάλη Πόλει
της Αλεξανδρείας
Άγιον Πάσχα 2009