ΘΕΟΔΩΡΟΣ  Β’

ΕΛΕΩ   ΘΕΟΥ   ΠΑΠΑΣ   ΚΑΙ    ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ   
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ    ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ     ΑΦΡΙΚΗΣ   

ΠΑΝΤΙ  ΤΩ   ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ    ΤΟΥ    ΚΑΘ’   ΗΜΑΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ    ΚΑΙ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΥ  ΘΡΟΝΟΥ  ΧΑΡΙΣ   ΚΑΙ  ΕΛΕΟΣ  ΚΑΙ   ΕΙΡΗΝΗ  ΠΑΡΑ   ΤΟΥ  ΕΚ   ΝΕΚΡΩΝ  ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ  ΚΥΡΙΟΥ  ΚΑΙ  ΘΕΟΥ     ΚΑΙ   ΣΩΤΗΡΟΣ  ΗΜΩΝ   ΙΗΣΟΥ   ΧΡΙΣΤΟΥ

    Τέκνα του Κυρίου αγαπητά και ευλογημένα,

Χριστός Ανέστη!

     Τα σεπτά πάθη του Κυρίου και η κοσμοσωτήρια ανάστασή Του, την οποία η Εκκλησία μας πάλι τιμά και εορτάζει, είναι ο μόνος δρόμος προς την πραγματική λύτρωση του ανθρώπου. Η εκούσια θυσία του Λόγου του Θεού λαμβάνει νόημα με την εκ νεκρών έγερσή Του. Νικάται ο θάνατος, λυτρώνεται η ανθρώπινη ψυχή καί έχει τή δύνατότητα νά εισέλθει στην βασιλεία των Ουρανών. Αυτός είναι ο σκοπός της επί της γης ζωής του ανθρώπου.

     Οι Άγιες αυτές ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας μάς οδηγούν σε μιά ψυχική και πνευματική ανάταση, σε μιά εσωτερική αναγέννηση. Η μαρτυρική πορεία του Κυρίου μάς δείχνει ότι η πραότητα, η ταπεινότητα, η υπομονή, η δυνατότητα συγχώρησης, η αγάπη οδηγούν τον άνθρωπο κοντά στό Θεό.

     Και μετά την εκούσια θυσία Του, ο αναστημένος Κύριος εμφανίζεται πρώτα στους μαθητές Του μ’ ένα χαιρετισμό, που δείχνει το μεγάλο δώρο του Θεού στον άνθρωπο, το σημαντικότερο χαρακτηριστικό της ψυχής μας, τήν ειρήνη. Με τον χαιρετισμό «ειρήνη υμίν» εμφανίζεται ο Ιησοῦς δύο φορές στούς ταραγμένους και φοβισμένους μαθητές Του.

    Το αγαθό αυτό της ειρήνης στα άτομα, στην οικογένεια, στην κοινωνία, στα έθνη, στην ανθρωπότητα δεν είναι ανάγκη να μάς το αναπτύξουν άλλοι, για να το μάθουμε. Κανείς μας δε θέλει αναστατωμένο και ταραγμένο τον εαυτό του και τον οίκο του. Και εκείνοι, οι οποίοι δεν έχουν την ευτυχία να ειρηνεύουν οι καρδιές τους και οι οικογένειές τους, αντιλαμβάνονται μόνοι τη μεγάλη τους συμφορά. 

     Αλλά οι άνθρωποι μόνοι μας δεν είμαστε ικανοί να δώσουμε στον εαυτό μας την ειρήνη. Έτσι λοιπόν ένας από τους λόγους και τους σκοπούς της παρουσίας του Χριστού στόν κόσμο είναι καί τό νά καταστήση δυνατή την ειρήνη με την πίστη, την αγάπη και την ηθική δύναμη στοιχεία, τα οποία αντλούμεν οι πιστοί Του από τη θυσία Του. 

     Η κατά κόσμο ειρήνη είναι ασταθής, υποκριτική, γεμάτη από μικρά παροδικά συμφέροντα και μύρια άλλα κακά. Διότι δεν δύναται να υπάρχει ειρήνη μόνον επειδή δε γίνονται πόλεμοι με εξωτερικό εχθρό, όταν εσωτερικώς είναι ανάστατα τα πνεύματα, οι ψυχές, οι γάμοι, τα ήθη και υπάρχουν καθημερινώς φόνοι, κλοπές, απιστίες, ταραχές, αχαριστίες.

     Τι είναι η ειρήνη του Χριστού, την οποία μάς προσφέρει με την ανάστασή Του; Είναι η καταλλαγή του ανθρώπου προς τον Θεό και του ανθρώπου προς τον ανθρωπο διά της μεσιτείας και της χάριτος του Ειρηνοποιού Χριστού, από τον οποίο και διά του οποίου πραγματοποιούμε ζωή μετανοίας, αγάπης και δικαιοσύνης.

     Η ειρήνη του Ιησού εδρεύει στην καρδιά και στο νου, συντροφεύεται από τήν δικαιοσύνη και την αγάπη, δημιουργεί μεταξύ των πιστών αλληλεγγύη, αλληλοδιακονία και αλληλοβοήθεια σε όλους τους σκοπούς της ζωής, ακολουθείται από τη μακροθυμία και την πραότητα. Η ειρήνη του Ιησού στην ψυχή μας είναι ο γλυκύτερος σύντροφος της ζωής μας, ημέρα και βράδυ.   

     Η Ανάσταση του Κυρίου μάς καλεί στήν Εκκλησία. Σηκώνοντας τό βλέμμα μας τό βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης πρός τόν Εσταυρωμένο, η ψυχή μας αισθάνεται τή γαλήνη του πάσχοντος Κυρίου καί ζητά ένα λιμάνι σωτηρίας. Ο Αναστημένος Κύριος μάς δείχνει τό δρόμο πρός τή σωτηρία μέ τόν Αναστάσημο χαιρετισμό “ειρήνη υμίν”.

    
     Αγαπητά μου και ευλογημένα παιδιά του Κυρίου, Έλληνες, Άραβες και Αφρικανοί σε ολόκληρη την Αφρικανική γη,

     Αυτές τις άγιες ημέρες, σάς στέλνω την αγάπη μου και εύχομαι στις καρδιές όλων νά φωλιάζει η ειρήνη του Αναστάντος Ιησού.

Αληθώς ανέστη ο Κύριος! 

Ο Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής Θεόδωρος Β΄

Εν τη Μεγάλη Πόλει της Αλεξανδρείας

Άγιον Πάσχα 2008