Χαροποιό γεγονός για το μητέρα Εκκλησία των ορθοδόξων χριστιανών της Αφρικής, το παλαίφατο Πατριαρχείο μας, οδήγησε σήμερα τα βήματά μας κοντά σας.

Αγάλλεται ο Αποστολικό Θρόνος του Αγίου Μάρκου κατά την εύσημη αυτή ημέρα διότι περίλαμπρος πνευματικός κλώνος αυτού, η Ιερά Μητρόπολη Ιωαννουπόλεως και Πρετορίας συμπληρώνει κατά το τρέχον έτος 80 χρόνια από της συστάσεώς της. 80 έτη ζωής, δυναμικής παρουσίας, θυσιαστικής διακονίας και καταθέσεως της ορθοδόξου μαρτυρίας στο ακροτελεύτιο της αφρικανικής γης.

           

            Όταν ο πολύς και μέγας Προκάτοχός μας, Μελέτιος ο Μεταξάκης συνεκάλεσε την Πατριαρχική Σύνοδο κατά το έτος 1926, κατά την εισήγησή του ανέφερε: «Τήν Σύνοδον ημών δέον να απασχολήση και η πέραν του Ισημερινού Εκκλησία, ήτοι η Εκκλησία της Νοτίου Αφρικής. Φρονώ ότι και εκεί παρίσταται ανάγκη αποστολής αρχιερέως προς διακυβέρνησιν πνευματικήν των χριστιανών, οι οποίοι καθ’ εκάστην πληθύνονται». Δύο χρόνια αργότερα, το έτος 1928, όταν οι συνθήκες ωρίμασαν, ο επιφανής Πατριάρχης προέβη επισήμως στην ίδρυση της «Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννουπόλεως και πάσης Νοτίου Αφρικής».

            Πίσω από τους λόγους του φωτισμένου αυτού Πρωθιεράρχου διαβλέπουμε την ανύστακτη μέριμνα και την αγωνία της Εκκλησίας των Αλεξανδρέων για τα πνευματικά της τέκνα, το αδιάπτωτο ενδιαφέρον της για την ορθή πνευματική τους καθοδήγηση.

            Ασφαλώς είναι περιττό να λεχθή ότι η ζωή της Εκκλησίας είναι συνυφασμένη με την ζωή και την πορεία του ποιμνίου της. Η ιστορία της Ορθοδοξίας είναι η ιστορία του ό,που γης ορθοδόξου πληρώματός Της. Όλα τα γεγονότα, μικρά ή μεγάλα, όσα ζη το ορθόδοξο άτομο και το ορθόδοξο σύνολο, καθίστανται συνειδητές καταστάσεις της ζωής της Εκκλησίας.

            Η επέτειος που σήμερα εορτάζουμε αυτό ακριβώς καταδεικνύει με τον πλέον απτό τρόπο. Ο μαρτυρικός, αλλά ένδοξος Πατριαρχικός Θρόνος της Μεγάλης Πόλεως της Αλεξανδρείας, ως φρυκτωρός πίστεως και αρχών, ως Εκκλησία, συμπορεύεται  με το ποίμνιο κατά τον ιστορικό του πλου στην αλμυρά θάλασσα των αιώνων. Συμμερίζεται και συνταυτίζεται με την ζωή του πληρώματός του. Και αναλαμβάνει την ευθύνη του, ως υπεύθυνος διαχρονικός θεσμός μεσά σε έναν κόσμο πλήρη ευθυνών και υποχρεώσεων.

            Κανένας άλλος θεσμός δεν ευρέθη τόσο κοντά στον απόδημο ελληνισμό, κατά τα πρώτα δύσκολα έτη της μεταφυτεύσεώς του στην ήπειρο αυτή, όσο η Εκκλησία. Και κανενός άλλου θεσμού η ζωή και η ιστορία δεν υπήρξε τόσο αναπόσπαστα συνυφασμένη με την ζωή και τα βιώματα, τους κόπους και τις οιμωγές του ορθοδόξου ποιμνίου της Ν.Αφρικής, όσο του Πατριαρχείου μας, το οποίο επί αιώνες παραμένει πιστό στους λόγους του Κυρίου: «Έλθετε πρός με πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι καγώ αναπαύσω υμάς» (Ματθ.11, 28). Πιστή η Εκκλησία του Αγίου Μάρκου στο αποστολικό παράδειγμα του ιδρυτή και εφόρου  της, ουδέποτε έπαυσε να επωμίζεται τις ανάγκες του ποιμνίου της, να συμπάσχει με τον πόνο του χριστιανού της, παλαιού ή νεοφωτίστου, έλληνος ή αφρικανού, να παρηγορεί και να ενισχύει, να φωτίζει και να καθοδηγεί.

            Υπό αυτό το πνεύμα ποιμαντικής ευθύνης προέβη προ ογδονταετίας στην σύσταση της Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννουπόλεως. Εξέλεξε τον πρώτο της Επίσκοπο, τον μακαριστό Ισίδωρο Γεωργιάδη, ο οποίος ανέλαβε το βάρος της οργανώσεως της τοπικής αυτής Εκκλησίας.

            Άξιος συνεχιστής του έργου του υπήρξε ο αείμνηστος Μητροπολίτης Νικόδημος, γνήσιος σκαπανεύς του Ευαγγελικού κηρύγματος και ικανός οιακοστρόφος της νοητής αυτής ολκάδος.

            Ιδιαιτέρως όμως επιτρέψατέ μου να μνημονεύσω το όνομα του σήμερα παρισταμένου εδώ Σεβ.Μητροπολίτου Γέροντος Μέμφιδος κ.Παύλου, του από Ιωαννουπόλεως. Ο πολυσέβαστος Γέρων Ιεράρχης του Θρόνου ανήλωσε τον εαυτό του στην διακονία του ποιμνίου της ακριτικής αυτής Μητροπόλεως της αφρικανικής γης επί 30 έτη, διαποιμαίνων το πλήρωμα αυτής με σοφία και σύνεση, πολλαπλασιάζοντας τα τάλαντα που ο Δωρεοδότης Κύριος προσέφερε πλουσίως σε αυτήν. Η ευγνωμοσύνη όλων, του Πατριαρχείου, του κλήρου και του ευσεβούς λαού της Νοτίου Αφρική παραμένει μεγάλη και αδιάπτωτη στο πρόσωπο του πολιού τούτου Αρχιερέως.

            Η μνήμη μας στρέφεται και προς τον μακαριστό Μητροπολίτη Ιωάννη, που τόσο πρόωρα άφησε τον παρόντα κόσμο. Η μακαρία ψυχή του σκιρτά κατά την εύσημη αυτή στιγμή, προσευχόμενη ενώπιον του ουρανίου θυσιαστηρίου υπέρ της ευωδόσεως και της προόδου του ποιμνίου της Ιωαννουπόλεως.

            Ευχαριστίες οφείλουμε και προς εσάς, Σεβ.Μητροπολίτα κ.Σεραφείμ, διότι από της αναλήψεως της ποιμαντικής ευθύνης της σημαίνουσας αυτής εκκλησιαστικής Επαρχίας, τον Φεβρουάριο του έτους 2001, μοχθείτε για την ορθή διαποίμανση και την κατά Θεόν προκοπή των πεφιλημένων ορθοδόξων αδελφών μας, ελλήνων, κυπρίων, σέρβων και γηγενών.

            Αναφερόμενοι στους γηγενής αδελφούς, ερχόμεθα να ομιλήσουμε και για την ιεραποστολική ευθύνη, την κατ’ εξοχήν μεγάλη ευθύνη της Αλεξανδρινής Εκκλησίας προς τους λαούς της Αφρικής, της οποίας μέτοχος είναι και η Ιερά αυτή Μητρόπολη.

            «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη» εκέλευσε ο Αναστάς Ιησούς προς τους Μαθητές του προ της Αναλήψεώς Του. Αυτή η Κυριακή εντολή παραμένει ο ακρογωνιαίος λίθος της ποιμαντορικής και πατριαρχικής μας μέριμνας. Οι αφρικανοί αδελφοί αβίαστα και ελεύθερα καλούνται να γνωρίσουν την αθάνατη και ζωηφόρο ευαγγελική αλήθεια Καλούνται να φωτίσουν τις ψυχές τους με το φως που εκπέμπει η άσβεστη δάδα της Ορθοδοξίας, ευρισκόμενοι υπό αντίξοες βιωτικές συνθήκες, που και αυτές προσπαθεί να θεραπεύση η Εκκλησία μας.

            Στην κοπιώδη αυτή διαδικασία της μεταλαμπαδεύσεως του Αιωνίου Φωτός στις ψυχές των εντοπίων συνανθρώπων μας, η Ιερά Μητρόπολη Ιωαννουπόλεως έρχεται συναντιλήπτωρ και θέτει τον λύχνο επί την λυχνία, χειραγωγώντας εις Χριστόν κάθε έναν που ζητά να αντλήσει από τα νάματα της πίστεως των Αγίων και των Πατέρων μας.

            Αγαπητοί μου αδελφοί,

           

            Εορτάζοντες τα 80 χρόνια από την ιδρύσεως της Ιεράς Μητροπόλεως, ας αισθανθούμε βαθιά στις ψυχές μας τους πλαταγισμούς της χάριτος του Παναγίου Πνεύματος. Η επέτειος αυτή ας γίνει σταθμός πνευματικού ανεφοδιασμού για την συνέχιση της ανωφερικής πορείας προς το μέλλον. Αφετηρία νέων οραματισμών και υψηλότερων νοητών αναβάσεων.

            Μέσα στη ροή του χρόνου και του διαρκώς μεταβαλλόμενου κόσμου, η Εκκλησία παραμένει ο δοκιμασμένος και γαλήνιος θεσμός, που δίνει θάρρος, που προσφέρει θαλπωρή και ασφάλεια ψυχής. Θεσμός αιωνόβιος, θεσμός συνετής πορείας, θεσμός θείας επιστασίας και θείας πρόνοιας που δεν διέψευσε και δεν διεψεύσθη.

            Παραμένοντες λοιπόν πιστοί στην Εκκλησία του Χριστού, στην Εκκλησία των Αποοστόλων, των Αγίων και των Μαρτύρων, ας κραταιώσουμε το πνεύμα μας και ας αναφωνήσουμε με την φωνή της ψυχής μας, επικαλούμενοι την πρεσβεία του Αγίου Μάρκου υπέρ της τοπικής Εκκλησίας:

            «Όπως υπό το κράτος σου πάντοτε φυλαττόμενοι, Σοι δόξαν αναπέμπομεν Κύριε, νυν και αει και εις τους αιώνες των αιώνων».

            Χριστός Ανέστη! Χρόνια Πολλά!