Διατηρούσε επικοινωνία με τον Πάπα Ρώμης Ιννοκέντιο Γ’ (1210-1243), ο οποίος τον προσεκάλεσε να μετάσχει της Συνόδου του Λατερανού (1215). Μετά τη κατάληψη της Δαμιέττης από τους Σταυροφόρους οι Χριστιανοί υπέστησαν τα πάνδεινα από τους Άραβες ως αντίποινα, μάταια δε ο Πατριάρχης Νικόλαος ανέμενε βοήθεια από τον Πάπα Ρώμης Ονώριο Γ’ (1216-1227). Εκοιμήθη σε μεγάλη πτωχεία.