Συμμετείχε στην Σύνοδο της Αντιοχείας κατά των διδασκαλιών του Παύλου Σαμοσατέως.