Μαθητής του Ωριγένη και διάδοχός του στην διεύθυνση της περιωνύμου Κατηχητικής Σχολής Αλεξανδρείας. Χειροτόνησε είκοσι Επισκόπους. Έλαβε πρώτος τον τίτλο του Αρχιεπισκόπου και Πάπα Αλεξανδρείας.