Ακολούθησε τα ίχνη των προκατόχων του Πέτρου Γ’ και Αθανασίου Β’.