Ο Πρεσβύτερος Ιωάννης απεστάλη στην Κωνσταντινούπολη από τους Χριστιανούς της Αλεξάνδρειας, προκειμένου να παρακαλέσει τον Αυτοκράτορα Ζήνωνα να αφήσει σε αυτούς το δικαίωμα της εκλογής του Αρχιεπισκόπου τους. Ο Αυτοκράτορας εδέχθη, υπό τον όρο ότι ο Ιωάννης δεν θα δεχόταν την ανάδειξή του στο Επισκοπικό αξίωμα, ώστε ο λαός αβίαστα να εκλέξει το καταλληλότερο πρόσωπο. 

    Επιστρέψας στην Αλεξάνδρεια ο Ιωάννης παρέβη την υπόσχεσή του και διά ενεργειών της Αυτοκρατορικής Αυλής εξελέγη Αρχιεπίσκοπος, εξεδιώχθη όμως από τον Διοικητή της Αιγύπτου Περγάμιο ως επίορκος.