Πιθανόν διέμεινε για μεγάλα χρονικά διαστήματα στο Άγιο Όρος.