Ευσεβής και ελεήμων Πατριάρχης, ο οποίος πραγματοποίησε πλήθος αγαθοεργιών.