Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ   Β’ 

ΕΛΕΩι  ΘΕΟΥ  ΠΑΠΑΣ  ΚΑΙ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ  ΠΑΣΗΣ  ΑΦΡΙΚΗΣ
 

ΠΑΝΤΙ  ΤΩι  ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ

ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ  ΚΑΙ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΥ  ΘΡΟΝΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΧΑΡΙΣ  ΚΑΙ  ΕΛΕΟΣ  ΚΑΙ  ΕΙΡΗΝΗ

 ΠΑΡΑ ΤΟΥ  ΕΝ  ΒΗΘΛΕΕΜ  ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΝ  ΠΛΗΡΩΣΑΝΤΟΣ  ΚΥΡΙΟΥ

ΚΑΙ  ΘΕΟΥ  ΚΑΙ  ΣΩΤΗΡΟΣ  ΙΗΣΟΥ  ΧΡΙΣΤΟΥ
  

“Χριστός γεννάται δοξάσατε. Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε”

            Αδελφοί και τέκνα εν Κυρίω αγαπητά και ευλογημένα,

            Με τα ωραία αυτά λόγια ο υμνογράφος μας παρουσιάζει το μέγα μυστήριο της γέννησης του Κυρίου. Ο Θεός Λόγος θέλησε και σαρκώθηκε, χωρίς να μειωθεί η θεότητά Του. Ο “αενάως γενόμενος” από τον Πατέρα Υιός προ πάντων των αιώνων λαμβάνει ανθρώπινη μορφή γίνεται Θεός και Ανθρωπος για να πλησιάσει τον άνθρωπο και να τον οδηγήσει στη λύτρωση. Γι’ αυτό ο Θεός ο μέγας, ο αόρατος Θεός, γίνεται ορατός άνθρωπος. Παράδοξο το μυστήριο αυτό γιατί οι δύο του Χριστού φύσεις ενώθηκαν ασυγχύτως, χωρίς να μεταβληθούν η μία από την άλλη.

            Αυτόν τον Θεό της αγάπης και της ταπείνωσης μας καλεί ο υμνογράφος να δοξάσουμε. Αυτόν τον Θεό, που έρχεται εξ ουρανού μας καλεί να συναντήσουμε. Οι ποιμένες και οι μάγοι τον συνάντησαν στη φάτνη της Βηθλεέμ και τον προσκύνησαν.

            Εμείς σήμερα δεν έχουμε τη δυνατότητα να τον συναντήσουμε στη φάτνη, τον αισθανόμαστε όμως με τις αισθήσεις μας και με την ψυχή μας, που μάς έδωσε Εκείνος και εκεί σήμερα υπάρχει.

            Στη ψυχή και στη καρδιά μας αλλά και σε ολόκληρη την ύπαρξή μας, αν είναι αγνές, όπως Εκείνος τις έπλασε, τότε οπωσδήποτε Τον έχουμε συναντήσει, όπως λέγει ο υμνογράφος. Στις καρδιές, που είναι γεμάτες πίστη, συμπόνια, αγάπη, κατανόηση, αυταπάρνηση, καταλλαγή και πραότητα, αλτρουισμό, αγαθότητα, ταπεινότητα εκεί ευρίσκεται ο τεχθείς Κύριος. Με αυτά τα χαρακτηριστικά συνυπάρχει, γιατί “ο Θεός αγάπη εστι”.

            Η αγνότητα όμως της ψυχής μας, όπως όλα τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου, έχει ανάγκη καλλιέργειας και ανάπτυξης. Για τούτο και ο Κύριος μάς παρέδωσε την Εκκλησία Του, την Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική. Μέσα σε αυτήν πλάθουμε την ψυχή μας, αναπτύσσουμε την αγνότητά της, την ενώνουμε με τον Θεό και τον συνάνθρωπο, της δίνουμε την θεϊκή τροφή, που χρειάζεται. Μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας αισθανόμαστε ότι είμαστε τέκνα του ίδιου Πατέρα, του Θεού. Η ζώσα Εκκλησία του Κυρίου μας καθιστά κοινωνούς με τον Θεό και μόνο δι’ αυτής συναντάμε τον Κύριο. 

            Τέκνα του Κυρίου ευλογημένα και αγαπητά,

            Αυτές τις άγιες ημέρες οι Ιεροί Ναοί μας, οι περικαλλείς και οι πλινθόκτιστοι, θα δεχθούν χιλιάδες πιστούς. Ας φθάσει η σκέψη μας στους πονεμένους αδελφούς μας της Αφρικής, στις ιεραποστολές, που νυχθημερόν αδελφοί μας προσφέρουν συνεχώς τον εαυτό τους για να σώσουν ζωές από την εξαθλίωση. Ας φθάσει η σκέψη μας στις χιλιάδες αφρικανικές φάτνες του σήμερα, όπου ο Κύριος γεννιέται κάθε ημέρα στις καρδιές νέων ανθρώπων, που δέχονται το Ευαγγέλιό Του και ας τους δώσουμε την αγάπη μας, με όποιο τρόπο είναι δυνατόν. Εκεί θα απαντήσουμε τον Χριστό εξ ουρανών.

            Μέσα από την καρδιά μου σας εύχομαι ο νεογέννητος Σωτήρ να σας προστατεύει και να σας χαρίζει πλούσιο το έλεός Του   

            † Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ  Β

Πάπας καί Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής

Εν τη Μεγάλη Πόλει της Αλεξανδρείας
Χριστούγεννα 2008