AYTO TO FORM EINAI O TITLOS

Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ  Β’

Ελέω Θεού Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής, παντί τω Πληρώματι της κατά Αφρικήν Ορθοδόξου Εκκλησίας,

Χάρις και Ειρήνη & Έλεος παρά του Επιφανέντος Ιησού Χριστού.

Ευλογημένα παιδιά μου σ’ ολόκληρη την Αφρικανική  Ήπειρο.

«Δι’ ημάς εγεννήθη παιδίον νέον ο πρό αιώνων Θεός». Το Παιδί, ως Θεός, ο Θεός ως Παιδί. Αυτές τις αγιες ημέρες, αυτήν τήν ιερή των Χριστουγέννων Νύκτα, ευλαβικά λυγίζουν καί ευαισθητοποιούνται ακόμη καί οι πιό «σκληρές» ανθρώπινες καρδιές. Όλοι αναλογιζόμασθε τήν άπειρη αγάπη του Δημιουργού πρός τό πλάσμα Του τόν άνθρωπο, καί δεχόμασθε αυτήν τήν ανεκτίμητη καί ασύλληπτη, κατά τήν ανθρώπινη λογική, αγαπητική πράξη, τήν οποία βιώνουμε μέσα στή Θεία Ευχαριστία κατά τή διάρκεια ολοκλήρου του χρόνου μ’ έναν μοναδικό τρόπο συνεχούς καί διαδοχικής καταστάσεως εορτασμών.

Τά Χριστούγεννα, η εορτή της αγάπης, καλεί όλους μας σ’ έναν πνευματικό συναγερμό. Αυτές τίς άγιες ημέρες μέ τήν ευφροσύνη καί τήν αγαλλίαση νά κυριαρχούν έντονα στίς ψυχές μας, έχουμε τήν θαυμάσια ευκαιρία νά κάνουμε όλοι μας μία προσωπική αυτοκριτική. Μία κριτική στόν εαυτό μας σχετικά μέ τήν αξιοποίηση καί τήν καλή «επένδυση» του χρόνου πού μας δόθηκε από τόν Κύριο σέ έργα ανθρωπιάς.

Τό μοναδικό καί αλάνθαστο κριτήριο της Εκκλησίας μας είναι η αγάπη, καί σύμφωνα μέ τήν διδασκαλία του Ευαγγελίου καί των Πατέρων μας, αυτή τελικά θά κρίνει τόν άνθρωπο καί τόν κόσμο μας. Κάθε φορά πού γιορτάζουμε ένα γεγονός καί μας προσκαλεί η Εκκλησία νά πανηγυρίσουμε, έρχεται στό μυαλό μας εκείνο πού έλεγαν οι βυζαντινοί : «Βίος ανεόρταστος μακρά οδός απανδόχευτος», δηλ. ζωή χωρίς γιορτές καί πανηγύρεις μοιάζει μ΄ έναν μακρύ δρόμο χωρίς ευκαιρίες αναψυχής καί ξεκούρασης.

Από τήν πρώτη στιγμή πού ο άνθρωπος γεννιέται καί βλέπει τό φως της ζωής, από τήν ώρα πού αναγεννάται πνευματικά καί ψυχικά μέσα στήν κολυμβήθρα της πνευματικής μητέρας του της Εκκλησίας, καλείται νά συναντήσει τόν Θεό καί νά τόν αναγνωρίσει ως Σωτήρα καί Λυτρωτή του. Αυτή η πορεία καί η συνάντηση μέ τόν Ιησού Χριστό προσφέρεται απλόχερα καί μ’ έναν συγκλονιστικό τρόπο μέσα στήν εορτή των Χριστουγέννων. Νά γιατί τό μήνυμα αυτής της χαράς καί της πανηγύρεως είναι επιτακτικό καί αληθινή πρόκληση της ανθρώπινης λογικής.

Τό «παιδίον Θεός» μας προσφέρει ελπίδα, χαρά καί ελευθερία ! Τό μόνο πού επιθυμεί από μας είναι νά του δώσουμε τήν καρδιά μας. Διότι μέ τήν γιορτή των Χριστουγέννων η Εκκλησία μας αποκαλύπτει ένα μυστήριο χαράς. Μιας χαράς πού είναι προϊόν αγάπης. Μιας αγάπης ικανής νά δει, ν’ αναγνωρίσει καί ν’ αγαπήσει τόν Θεάνθρωπο Χριστό στό Πρόσωπο του θείου Παιδιού, νά δει κατάματα καί ν’ αναγνωρίσει τόν συνάνθρωπό του ως τήν εικόνα του Θεού απέναντί του καί νά τήν αγαπήσει καί νά γίνει έτσι τό καλύτερο χριστουγεννιάτικο δώρο γιά τόν καθένα μας, τό δώρο μιας νέας ζωής !

Παιδιά μου αγαπητά καί περιπόθητα.

Ανοίξτε τίς καρδιές σας ανεπιφύλακτα σ’ αυτήν τήν επίσκεψη του Θεανθρώπου Ιησού. Μέ απλότητα καί εμπιστοσύνη καί μέ τήν βιωματική συμμετοχή μας ότι ο Ερχόμενος είναι Αυτός πού γεννήθηκε από αγάπη καί μόνον γιά μας, μιά αγάπη χωρίς όρια, μιά αγάπη πού δέν εκφράζεται παρά μόνον μέ τό μέτρο του σταυρού, μιά αγάπη πού σάν άλλος ωκεανός είναι ίκανή νά εξαφανίσει τίς οποιεσδήποτε ατοπίες καί αμαρτίες μας, καί νά μας κάνει νέες προσωπικότητες, αναγεννημένες υπάρξεις, αληθινά παιδιά του Θεού, προοορισμένα τέκνα-πολίτες της Βασιλείας των Ουρανών.

Χρόνια πολλά σέ όλους σας, στίς οικογένειές σας. Αυτά τά Χριστούγεννα ας είναι διαφορετικά. Ας μυρίσει Παράδεισος στίς ανθρώπινες σχέσεις, στό σεβασμό καί τήν αντιμετώπιση του συνανθρώπου πού έχει ανάγκη από τό άπλωμα του χεριού μας, ας του σπογγίσουμε τόν ιδρώτα, ας ανάψουμε ένα κερί φωτός καί ελπίδας γιά νά θερμάνουμε τίς ψυχές μας.

 Η καρδιά του καθενός, εύχομαι νά γίνει μιά άλλη φάτνη μέσα στήν όποία θά γεννηθεί καί θά κατοικήσει γιά πάντα ο Χριστός μας. Ας γίνει έτσι,Αμήν ! 

    

Διάπυρος πρός τόν Επιφανέντα Κύριον Ευχέτης σας

† Ο ΠΑΠΑΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β’

Εν τη Μεγάλη Πόλει

 της Αλεξανδρείας, Χριστούγεννα 2007