Χειροτόνησε τους τρεις πρώτους Επισκόπους σε πόλεις της Αιγύπτου. Επί της αρχιερατείας του ξέσπασε ο διωγμός του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Σεβήρου κατά των Χριστιανών.