Κατέφυγε στην Κωνσταντινούπολη, προκειμένου να διασωθεί από τους διωγμούς των Αράβων. Ανεμείχθει στα θέματα της ενώσεως των Εκκλησιών, επί βασιλείας Μιχαήλ Παλαιολόγου, ο διάδοχος του οποίου Ανδρόνικος Β’ Παλαιολόγος συνεκάλεσε Σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη, υπό την προεδρία του Πατριάρχου Αθανασίου, για την καταδίκη της ενώσεως από την Σύνοδο του Λουγδούνου. Η ταραχώδης εσωτερική κατάσταση της Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως και ο κίνδυνος των Αράβων τον ανάγκασαν να καταφύγει στο Σιναϊτικό Μετόχιο της Κρήτης, όπου εκοιμήθη.