Ομοεθνής του Ευαγγελιστού Μάρκου. Προσήλκυσε πλήθος Ιουδαίων και Ελλήνων στον Χριστιανισμό.