Διηύθυνε την Κατηχητική Σχολή Αλεξανδρείας, υπερασπισθείς την ορθόδοξη διδασκαλία.