Ο Σεβασμ. Μητροπολίτης Μπουρούντι και Ρουάντας, Υπέρτιμος και Έξαρχος Εσωτέρας Αφρικής κ. Ιννοκέντιος. Η Ιερά Επισκοπή Μπουρούντι και Ρουάντας ιδρύθη διά Πατριαρχικού και Συνοδικού Τόμου την 6η Οκτωβρίου 2009. Στις 26 Νοεμβρίου 2018, ύστερα από πρόταση της Α.Θ.Μ., ανυψώθηκε σε Ιερά Μητρόπολη.

Στην πνευματική της δικαιοδοσία περιλαμβάνει τα κράτη Μπουρούντι και Ρουάντας.

Έδρα: Μπουζουμπούρα του Μπουρούντι

Église Οrthodoxe de Burundi
B.P. 3569  BUJUBURA
BURUNDI 102030,

EAST AFRICA

Τηλ. Επισκοπής:  0025-722275335

Κινητό τηλ. Burundi: 0025-771668053

Κινητό τηλ. Ruanda: 0025-0787686046, 0025-0735336688

Kινητό τηλ. Ελλάδος: 0030-6987711051

Τηλ.  Ιεραπ.Κλιμακίου 0025- 722257800

e-mail: archinno67@yahoo.com