Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Μαλάουι κ. Φώτιος (Χατζηαντωνίου) γεννήθηκε στή Νίκαια Ἀττικῆς τό 1954. Μετά τά εγκύκλια γράμματα ἀπεφοίτησε τῶν: Φιλοσοφικής καί Θεολογικής Σχολής τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

Διάκονος χειροτονήθηκε τήν 22/7/1980 καί Πρεσβύτερος – Ἀρχιμανδρίτης τήν 9/11 τοῦ ἰδίου ἔτους, ἀπό τόν Μακαριστό Μητροπολίτη Κασσανδρείας κυρόν Συνέσιον.

Τό ἔτος 2002 γνωρίστηκε μέ τήν Ἱεραποστολήν τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, προσφέροντας τίς ὑπηρεσίες του στίς Μητροπόλεις Καμερούν καί Εἰρηνουπόλεως.

Ἀπό τοῦ ἔτους 2010 ἔως 2016 διετέλεσε Πρωτοσύγγελος τῆς Ἱ. Μ. Εἰρηνουπόλεως. Τόν Ὀκτώβριον του 2016 προσεκλήθη ὑπό τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πάπα καί Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς κ.κ. Θεοδώρου Β΄ εἰς τήν Ἀλεξάνδρειαν, διορισθείς Προϊστάμενος καί Πνευματικός τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Σάββα.

Τήν 26ην Νοεμβρίου ἡ Ἱερά Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου τόν ἐξέλέξε πρῶτον Ἐπίσκοπον τῆς νεοσυσταθείσης Ἐπισκοπῆς Μαλάουι, χειροτονηθείς ὑπό τῆς Α.Θ.Μ. εἰς τήν Ἱ. Μ. Ὁσίου Σάββα Άλεξανδρείας τήν 23ῃ Δεκεμβρίου 2018.

Έδρα: Βlantyre Malawi
Ταχ. διεύθυνσις: Orthodox Bishopric of Malawi, P.O. Box 1854, Blantyre, Malawi, Central Africa
Κινητόν τηλ. +265 984812823 / +306979806293
E-mail: bishopmalawi@gmail.com