Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Γκούλου-Βορείου Οὐγκάντα κ. Ν Ε Κ Τ Α Ρ Ι Ο Σ -κατά κόσμον Νικόλαος Kabuye- ἐγεννήθη τό 1982 εἰς Νkokonjeru Mukono τῆς Κεντρικῆς Οὐγκάντα.

Μετά τίς ἐγκύκλιες σπουδές του στήν γενέτειραν, ἐφοίτησε στήν Ριζάρειον Ἐκκλησιαστικήν Σχολήν. Εἶναι πτυχιοῦχος τοῦ Τμήματος Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μέ Μεταπτυχιακήν εἰδίκευση στό Κανονικόν Δίκαιον. Ἐπιπροσθέτως, ἐσπούδασε Διοίκησιν Ἐπιχειρήσεων (City University of Seattle).

Τήν 1ην Νοεμβρίου 2013 ὁ Μακαριώτατος Προκαθήμενος τῆς καθ᾿ Ἑλλάδα Ἐκκλησίας Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος Β΄,τόν ἔκειρε Μοναχόν, εἰς τό Παρεκκλήσιον τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς, δίδοντάς του τό ὄνομα Νεκτάριος. Μέ ἐντολήν του ἐστεγάσθη στήν Ἱ. Μονήν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Πεντέλης. Ἐχειροτονήθη, ὑπό τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἱερωνύμου Διάκονος, τήν 9ην Φεβρουαρίου 2014 εἰς τόν τότε ἐκτελοῦντα χρέη καθεδρικοῦ, Ἱ. Ν. Ἁγίου Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου καί Πρεσβύτερος, ἐπίσης ὑπό τοῦ σεπτοῦ Προκαθημένου τήν 6ην Δεκεμβρίου 2015, εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν Ἁγίου Νικολάου ὁδοῦ Ἀχαρνῶν.

Τήν 17ην Ὀκτωβρίου 2021, εὑρισκόμενος ἐν Ἀφρικῇ, ἔλαβε τό ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Πάπα καί Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς κ. Θεοδώρου Β’. Τήν 12ην Ἰανουαρίου 2022, τῇ προτάσει τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατριάρχου κ. Θεοδώρου, ἐξελέγη ὑπό τῆς σεπτῆς Ἱεραρχίας τοῦ Δευτεροθρόνου Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, Ἐπίσκοπος Γκούλου-Βορείου Οὐγκάντα.

‘Εδρα: Γκούλου, Βορείου Ουγκάντας

Ταχ. Δ/νσις: ORTHODOX BISHOPRIC OF GULU AND NORTH UGANDA, P.O BOX 817, GULU, UGANDA

Tηλ. Κινητό Επισκόπου:(+256)754885585,& +30 6970034374

E-mail: kabuyenikolas@gmail.com