Η Ιερά Επισκοπή Ελντορέτ και Βορείου Κένυας συνεστήθη δι’ αποφάσεως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας την 9ην Οκτωβρίου 2019.