Βρίσκεστε εδώ / Χρονικά
04/11/2012

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΘΜ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΑ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

     Η ΑΘΜ ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ.Θεόδωρος Β' , πληροφορηθείς την εκλογή του νέου Προκαθημένου της Κοπτικής Εκκλησίας, Μακαριωτάτου Πατριάρχου κ.Θεοδώρου Β', η οποία πραγματοποιήθηκε στο Κάϊρο σήμερα, 4η Νοεμβρίου ε.ε., απέστειλε προς Αυτόν την παρακάτω συγχαρητήρια επιστολή:


Ἀριθμ. Πρωτ. 250/2012

Ἁγιώτατε Πάπα καί Πατριάρχα τῆς Κοπτικῆς Ἐκκλησίας, κύριε Θεόδωρε Β’, τήν Ὑμετέραν Μακαριότητα ἐν Κυρίῳ κατασπαζόμενοι ὑπερήδιστα προσαγορεύομεν.

     Mέ μεγάλη χαρά ἐπληροφορήθημεν τό χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς ἐπαξίας ἐκλογῆς Σας στόν Πατριαρχικό Θρόνον τῆς Κοπτικῆς Ἐκκλησίας καί ἐγκαρδίως Σᾶς συγχαίρομεν.  Ἡ πνευματική προσωπικότητα, ἡ θεολογική κατάρτιση, ἡ πολυετῆ ἐμπειρία περί τά ἐκκλησιαστικά ζητήματα, κυρίως δέ ἡ ἐγνωσμένη ἀγάπη Σας πρός τόν πιστό λαό τοῦ Θεοῦ, ἀποτελοῦν ἐχέγγυα γιά τήν ἀρχομένη Πρωθιεραρχική διακονία Σας.

     Ἀμφότεροι φέροντες τό ὄνομα «Θεόδωρος ὁ Β’» ὡς ἱστορική ἐπιταγή πρός στενοτέρα συναντίληψη ὑπέρ τοῦ εὐγενοῦς λαοῦ τῆς Αἰγύπτου, ὁλοθύμως εὐχόμεθα ὅπως ὁ Κύριος διαφυλάττῃ τήν Μακαριότητά Σας ἐν ὑγιείᾳ ἀδιαπτώτῳ καί δυνάμει πολλῇ, ἐπ’ ὠφελείᾳ τοῦ λογικοῦ ποιμνίου Σας.

     Συγχαίροντες καί πάλι γιά τήν ἐπαξία ἐκλογή Σας, κατασπαζόμεθα τήν Μακαριότητά Σας ἐν φιλήματι ἁγίω καί διατελοῦμεν μετά τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης καί τιμῆς.

 

†Ὁ Πάπας καί Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς

Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ Β’

 

 

Ἐν τῇ Μεγάλῃ Πόλει
τῆς Ἀλεξανδρείας
τῇ 4ῃ Νοεμβρίου 2012

Αρχείο Ειδήσεων
Βοηθήματα των χρηστών
Διαλέξτε τον χρωματισμό της αρεσκείας σας και δείτε το website!
89
Επισκέπτες Συνδεδεμένοι
Συναξαριστής / Εορτολόγιο
Σήμερα: 03/08/2007
Ιερομάρτυρος Στεφάνου πάπα Ρώμης και των συν αυτώ. Αγίας Μυροφόρου Σαλώμης. Οσίων Ισαακίου, Δαλματίου, Φαύστου (1). Εφέσου Ιωάννου του μονάχου και Ιωάννου του νέου. Ιωάννου του ομολογητού και Αντωνίου του Ρώσου. Οσίων ...
.