1

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

  

     Την 2α Οκτωβρίου ε.ε., η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής, κ.κ.Θεόδωρος Β’, μετέβη στην Βιβλιοθήκη Αλεξανδρείας και υπέγραψε συμβόλαιο εξαετούς συνεργασίας με το εκεί ευρισκόμενο Κέντρο Χειρογράφων προς αποκατάσταση, συντήρηση και ψηφιοποίηση χειρογράφων κωδίκων αποθησαυρισμένων στην ιστορική Πατριαρχική Βιβλιοθήκη.

      Σημειώνεται ότι είχε προηγηθεί η δωρεάν δειγματοληπτική αποκατάσταση τριών χειρογράφων από το εν λόγω Κέντρο ως ένδειξη καλής θελήσεως προς το παλαίφατο Πατριαρχείο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο τέθηκαν οι βάσεις για την σταδιακή αποκατάσταση του σπανίου πνευματικού πλούτου της υπερχιλιετούς Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης.

      Της υπογραφής του συμβολαίου ακολούθησε ξενάγηση του Μακαριωτάτου στα εργαστήρια του Κέντρου Χειρογράφων της Αλεξανδρινής Βιβλιοθήκης κατά τη διάρκεια της οποίας πραγματοποιήθηκε επίδειξη από εξειδικευμένο προσωπικό των χρησιμοποιούμενων τεχνικών αποκαταστάσεως.