1

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΩΝ ΤΗΣ Μ.ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΜ

    

     Το πρωί της Πέμπτης, 16ης Σεπτεμβρίου ε.ε., η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος μετέβη στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής Κύπρου μαζί με τους Μακ. Πατριάρχες Αντιοχείας κ.κ. Ιγνάτιο και Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλο, όπου τους υπεδέχθη ο Μακ. Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος Β’.

     Μετά από σύντομη προσευχή, οι τέσσερεις Προκαθήμενοι μαζί με τις συνοδείες τους, συνεδρίασαν στο ιδιαίτερο γραφείο του Αρχιεπισκόπου Κύπρου. Της συνεδριάσεως προήδρευσε ο Αλεξανδρινός Προκαθήμενος, ο Οποίος στον σύντομο χαιρετισμό του ευχαρίστησε τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου για την πρωτοβουλία να συγκαλέσει την συνάντηση αυτή, τον συνεχάρη για την σύνταξη και έγκριση του νέου καταστατικού χάρτου της Εκκλησίας της Κύπρου, αναφέρθηκε στο Κυπριακό πρόβλημα επισημαίνοντας την ανάγκη για άμεση, βιώσιμη και δίκαιη λύση και στην προσπάθεια όλων των Ορθοδόξων Προκαθημένων να ευαισθητοποιήσουν τους αρχηγούς κρατών και τις κυβερνήσεις στο θέμα αυτό. Χαιρετισμούς απηύθυναν και οι άλλοι Προκαθήμενοι.

     Τα θέματα που συζητήθηκαν στην συνεδρίαση που ακολούθησε, ήταν η κρίση την οποία διέρχεται το Συμβούλιο Εκκλησιών Μέσης Ανατολής, στο οποίο και οι τέσσερεις Εκκλησίες συμμετέχουν ως μέλη έχοντας ως Πρόεδρο της οικογένειας των Ορθοδόξων τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, τους τρόπους με τους οποίους το συμβούλιο μπορεί να ξεπεράσει για να συνεχίσει την πορεία και το έργο του στην ευαίσθητη περιοχή της Μέσης Ανατολής, και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί της περιοχής. Έγιναν αρκετές προτάσεις ιδιαίτερα από τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, οι οποίες έγιναν σύσσωμα αποδεκτές και στο τέλος απευθύνθηκαν ευχαριστίες και δεσμεύσεις για συνέχιση των συναντήσεων, έτσι ώστε η φωνή και η παρουσία της Ορθοδοξίας στην περιοχή να είναι δυνατή και ζωντανή, ενωμένη και έτοιμη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις των καιρών.

     Τέλος συντάχθηκε και δόθηκε στην δημοριότητα το παρακάτω ανακοινωθέν, το οποίο ανέγνωσε στα ΜΜΕ ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου στην παρουσία των τριών Πατριαρχών. Ακολούθησε γεύμα στην Αρχιεπισκοπή.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

     Οι Προκαθήμενοι των τριών Πρεσβυγενών Πατριαρχείων, Αλεξανδρείας, Αντιοχείας και Ιεροσολύμων, Μακαριώτατοι Πατριάρχαι κ.κ.Θεόδωρος, Ιγνάτιος και Θεόφιλος, συναντήθηκαν κατ’ αυτάς εις Κύπρον τη πρωτοβουλία και προσκλήσει του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου και συνεζήτησαν μεταξύ των τρόπους και συγκεκριμένα μέτρα επιλύσεως των προβλημάτων και υπερβάσεως της κρίσεως του Συμβουλίου Εκκλησιών της Μέσης Ανατολής, ούτως ώστε αυτό να συνεχίσει να εκπληρώνει επαξίως τον σκοπόν της ιδρύσεώς του, της στηρίξεως δηλαδή των Χριστιανών εις την Ιερουσαλήμ, την Παλαιστίνην και την ευρυτέραν Μέσην Ανατολήν και της ειρηνικής συνυπάρξεως και συμβιώσεως αυτών μετά των λαών της περιοχής και της επικρατήσεως μιας δικαίας ειρηνικής λύσεως εις την Μέσην Ανατολήν, την Ιερουσαλήμ, την Αγίαν Γην και την μαρτυρικήν νήσον της Κύπρου. Οι Προκαθήμενοι είχον ιδιαιτέραν συνάντησιν με κεντρικόν θέμα την κατάστασιν των Χριστιανών εις την Μέσην Ανατολήν.

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, τη 16η Σεπτεμβρίου 2010