1

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Με γοργούς ρυθμούς συνεχίζεται το πρόγραμμα συντήρησης των χειρογράφων του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας που πραγματοποιεί η Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, με τη στήριξη και χρηματοδότηση του Ιδρύματος Λεβέντη από τη Λευκωσία.

Την μεγάλη του ικανοποίηση εξέφρασε η Α. Θειοτάτη Μακαριότης, ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β’, ο οποίος παρέλαβε την Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2020, δώδεκα (12) ακόμη συντηρημένα χειρόγραφα του Πατριαρχείου, στα οποία συμπεριλαμβάνονται λειτουργικά, μηνιαία, μουσικά, φιλοσοφικά και θεολογικά χειρόγραφα στην ελληνική και την αραβική γλώσσα.

Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού, θα εκδοθεί ένας πολύ σημαντικός Τόμος, από τα 100 (συντηρημένα πλέον) χειρόγραφα του Πατριαρχείου, που είναι και ο θησαυρός της Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης.

Την έκδοση έχει αναλάβει η Αλεξανδρινή Βιβλιοθήκη, που θα ολοκληρωθεί με τη μεγάλη στήριξη του Ιδρύματος Λεβέντη.