1

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Α.Θ.Μ. ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΡΔΙΝΑΛΙΟ LEONARDO SANDRI

Την 7η Ιανουαρίου ε.ε. η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β’, δέχθηκε στην Πατριαρχική Έδρα τον Καρδινάλιο Leonardo Sandri, Έξαρχο του Συμβουλίου των Ανατολικών Εκκλησιών της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Ο Καρδινάλιος μετέφερε στην Α.Θ.Μ. τις εγκάρδιες προσωπικές ευχές του Πάπα Ρώμης Βενέδικτου XVI για το νέο σωτήριο έτος 2013, καθώς και πρόσκληση του να επισκεφθεί ο Αλεξανδρινός Προκαθήμενος την Ρώμη εν χρόνω ευθέτω.

Κατά την συνάντηση συζητήθηκαν διεξοδικώς θέματα που άπτονται του παρόντος και του μέλλοντος των χριστιανών στη Μέση Ανατολή εν μέσω των ιδιαιτέρων κοινωνικών και πολιτικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή την επαύριο της λεγομένης Αραβικής Ανοίξεως. Ο Μακαριώτατος παρουσίασε αναλυτικώς τις δράσεις που έχει αόκνως αναλάβει μαζί με τους Ορθοδόξους Προκαθημένους της Ανατολής, τόσο στα πλαίσια του Συμβουλίου των Εκκλησιών της Μέσης Ανατολής, όσο και στα πλαίσια επαφών με κορυφαίους τοπικούς και διεθνείς πολιτικούς παράγοντες. Ειδική αναφορά έγινε και για τον ρόλο της Αλεξανδρινής Εκκλησίας ως παράγοντα καταλλαγής και ειρήνης τόσο στη Νειλοχώρα, όσο και σε ολόκληρη την αφρικανική ήπειρο. Διαπιστώθηκε κοινότητα απόψεων αναφορικά με τον ρόλο που μπορεί να παίξει ο χριστιανισμός, ασχέτως δογματικών διαφορών, στην εμπέδωση της ειρήνης, αλλά και στην προώθηση του διαθρησκειακού διαλόγου επί θεμάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων.