1

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ Α.Θ.Μ. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΙΘΙΟΠΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Tην 21η Απριλίου ε.έ., η Α.Θ.Μ., ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β’, απέστειλε επιστολή προς τον Πατριάρχη της Αιθιοπικής Εκκλησίας Αμπούνα Ματθία, εκφράζοντας τα ειλικρινή του συλλυπητήρια και την αμέριστη συμπαράστασή του για τους 30 Αιθίοπες Χριστιανούς, θύματα του θρησκευτικού φονταμενταλισμού και της ανθρώπινης θηριωδίας στην Λιβύη.
Ακολουθεί αυτούσιο το κείμενο της επιστολής:

Πρὸς τὸν
Ἁγιώτατον
Πατριάρχην τῆς Αἰθιοπικῆς Ἐκκλησίας
Ἀμπούνα Ματθία
Εἰς Ἀντὶς Ἀμπέμπαν

Ἁγιώτατε,

Πληροφορηθέντες τὴν ἐκτέλεσιν τῶν 30 Αἰθιόπων Χριστιανῶν ὑπὸ ἀνόμων χειρῶν εἰς τὴν Λιβύην, σπεύδομεν νὰ ἐκφράσωμεν εἰς Ὑμᾶς καὶ εἰς τὸ πλήρωμα τῆς ἐκκλησίας Ὑμῶν τὰ εἰλικρινῆ μας συλληπητήρια καὶ τὴν ἀμέριστην συμπαράστασή μας.
    Ἡ καθ’ Ἡμᾶς Ἁγία Ἐκκλησία στέκεται ἐμπόνως στὸ πλευρὸ τοῦ Αἰθιοπικοῦ λαοῦ ἀποκηρύσσοντας τοιαύτας τρομοκρατικὰς πράξεις, ἀποτέλεσμα τῆς φανατικῆς νοσηρότητος τῆς δυσανεξίας τοῦ διαφορετικοῦ, καὶ μιᾶς  ἰδεολογίας θρησκευτικῆς ἀποκλειστικότητος ποὺ καταλήγει σὲ ἐπικίνδυνες καὶ βίαιες ἀτραπούς
Προσευχόμενοι ὅπως ὁ Πολυεύσπλαγχνος καὶ ἐκ νεκρῶν Ἀναστὰς Κύριος φωτίσῃ τῆν ἀνθρωπότητα πρὸς ἐπίτευξιν τῆς παρ’ αὐτῷ εἰρήνης καὶ ἀγάπης καὶ ἀναπαύσῃ τὰς ψυχὰς τῶν 30 μαρτυρικῶς θανόντων ἀδελφῶν ἡμῶν ἐν τῇ παρ’ Αὐτῷ μακαριότητι, διατελοῦμεν μετ’ἐγκαρδίων εὐχῶν

Ἀγαπητὸς ἐν Χριστῷ ἀδελφὸς

Ὁ Πάπας καὶ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καὶ πάσης Ἀφρικῆς
Θεόδωρος Β΄

Ἐν τῇ Μεγάλῃ Πόλει τῆς Ἀλεξανδρείας
τῇ 21ῃ Ἀπριλίου 2015