1

ΣΥΓΚΛHΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Την Τετάρτη, 21η Νοεμβρίου ε.ε. συνέρχεται η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής, υπό την Προεδρία της Α.Θ.Μακαριότητος του Πάπα και Πατριάρχου κ.κ.Θεοδώρου Β’.

Η Ιερά Σύνοδος θα συνεδριάσει έως και την 23η Νοεμβρίου ε.ε. και θα ασχοληθεί με τα ποιμαντικά, διοικητικά και πάσης φύσεως τρέχοντα ζητήματα.