1

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

     Με την άδεια και ευλογία της ΑΘΜ του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ.Θεοδώρου Β΄εγκαινιάστηκε την 3η Δεκεμβρίου ε.ε., στο ειδικώς εξοπλισμένο εργαστήριο της Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης Αλεξανδρείας, το πρόγραμμα φηφιοποίησης των πολυτίμων χειρογράφων που ευρίσκονται τεθησαυρισμένα στους ανακαινισμένους χώρους της.

     Η υλοποίηση του προγράμματος κατέστη δυνατή αφενός μεν χάρη στην ανιδιοτελή προσφορά των απαραιτήτων τεχνικών μέσων από το Ίδρυμα «Juma Al Majed Center for Culture and Heritage», που εδρεύει στο Ντουμπάι, αφετέρου δε χάρη στην χρηματική αρωγή της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, όπως αυτή την διαχειρίζεται η Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Το Φως της Αφρικής». Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου προγράμματος, η πνευματική παρακαταθήκη του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, όπως αυτή έχει διαχρονικά ερανιστεί στις σελίδες των εν λόγω χειρογράφων, θα καταστή προσιτή μέσω του διαδικτύου στον κάθε φιλομαθή ερευνητή ή αναγνώστη μέσω της δημιουργίας μιας βάσης δεδομένων, λειτουργούσα ως κιβωτός γνώσης.

     Στη σχετική τελετή παρευρέθησαν εκπρόσωπος του Εξοχωτάτου Σεϊχη και ιδρυτή του εξονομασθέντος Ιδρύματος κ. Juma Al Majed, ο συντονιστής οργανωτικού και διοικητικού της εξονομασθείσης ΜΚΟ, κ. Θωμάς Καρακώστας, ο επέχων την επιστημονική επίβλεψη του προγράμματος κ. Αγαμέμνων Τσελίκας, προϊστάμενος του Ιστορικού και Παλαιογραφικού Αρχείου του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης, ο φιλόλογος – παλαιογράφος κ. Ανδρέας Τσελίκας, που θα εκτελέσει το πρόγραμμα με την ιδιότητα του φηφιοποιητή, καθώς και ο διευθυντής της Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης κ. Απόστολος Τριφύλλης.