1

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΝΤΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΜ

      Την 16η Ιουνίου ε.ε, η ΑΘΜ ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ.Θεόδωρος Β’ παρέλαβε από τον κ.Ελευθέριο Ντοκούτση, ο οποίος υπηρετεί στην Πατριαρχική Βιβλιοθήκη Αλεξανδρείας και μετεκπαιδεύθη στα εργαστήρια συντηρήσεως βιβλίων του Ιδρύματος «Juma Al Majid Center for Culture and Heritage» των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, το πρώτο εκ των τεθησαυρισμένων συγγραμμάτων (1833) στην περιώνυμη Βιβλιοθήκη, που αποκατεστάθη στο εργαστήριο συντηρήσεως χειρογράφων και παλαιτύπων του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας.