1

ΜΟΝΑΧΟΙ ΤΗΣ ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Tην 5η Φεβρουαρίου ε.έ., η ΑΘΜ ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής κ.κ.Θεόδωρος Β΄, επισκέφθηκε το παρακείμενο στο Πατριαρχικό Μέγαρο πάλαι ποτέ Αβερώφειο Παρθεναγωγείο, εντός του οποίου στεγάζεται, προσωρινώς, το Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού Αλεξανδρείας. Σε αυτό, εκτός των άλλων δραστηριοτήτων του, διδάσκεται η Ελληνική γλώσσα, σε όσους και όσες αυτόχθονες και μη, επιθυμούν να γίνουν κοινωνοί αυτής.

Στο χώρο αυτό, ο Αλεξανδρινός Προκαθήμενος, είχε την ιδιαίτερη χαρά, να συνομιλήσει με Μοναχούς της Κοπτικής Εκκλησίας, οι οποίοι με ζήλο σπουδάζουν την αρχαία ελληνική γλώσσα, υπακούοντας την προτροπή του Κόπτη Πατριάρχη κ.Tawadros II, να γνωρίσουν τον ελληνικό πολιτισμό, καθώς και τη γλώσσα του Ευαγγελίου και των Πατέρων στο πρωτότυπο, επισκεπτόμενοι την Ελλάδα.

Είναι συγκινητικό το γεγονός, ότι άνθρωποι που μεγάλωσαν σε διαφορετικό πολιτισμικό και θρησκευτικό περιβάλλον, γίνονται μέτοχοι των νοημάτων των ιερών κειμένων της Εκκλησίας τους, μέσα από τη μελέτη, την έρευνα και την διδασκαλία της γλώσσας, χρησιμοποιώντας την ως εργαλείο. Ας σημειωθεί, πως η Κοπτική Εκκλησία χρησιμοποιεί, σε μεγάλο μέρος της λατρείας της, ύμνους και κείμενα στα ελληνικά.