1

ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΠΡΟΦΗΤΙΚΟ ΛΟΓΟ

Η φωτογραφία αυτή του μακαριστού Πατριάρχου Αλεξανδρείας κυρού Παρθενίου Γ΄,ευρίσκεται στο Ηγουμενείο της Ι.Μ.Αγκαράθου φέρουσα την ιδιόχειρον αφιέρωσή του ακριβώς ένα χρόνο πριν την κοίμησή του, με προφητικό θα λέγαμε λόγο, αφού στην χορεία των εκ της Μονής Αγκαράθου προερχομένων Πατριαρχών, εννέα χρόνια μετά προσετέθηκε και τέταρτος Πατριάρχης Αλεξανδρείας, ο Θεόδωρος Β΄.

Η αφιέρωση έχει ως εξής :

“Διά την Ιεράν Μονήν Αγκαράθου της Κοιμήσεως της Θεοτόκου με ευχαριστίας αδελφικάς διά την φιλοξενίαν και αγάπην πολλήν προς την Μητέρα τριών Ενδόξων Πατριαρχών του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας. + Ο Αλεξανδρείας Παρθένιος. 21 / 6 / 95”