1

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙΡΟΥ

     Tην 21η Ιουνίου ε.ε. υπεγράφη στην Πατριαρχική Καθέδρα η τελική συμφωνία για την έναρξη των εργασιών ανακαινίσεως και πλήρους αποκαταστάσεως της πολυαιωνίου Ιεράς Πατριαρχικής Μονής Αγίου Γεωργίοου Παλαιού Καΐρου. 

     Τα σχετικά επίσημα έγγραφα υπέγραψαν η ΑΘΜ ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ.Θεόδωρος Β’ και ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος κ.Αλέξανδρος Τσιατσιάμης, Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του ΥΠ.ΕΞ. Παρόντες ήσαν επίσης ο Εντιμ.Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στην Αλεξάνδρεια κ.Γεώργιος Διακοφωτάκης και οι κ.Γρηγόριος Πενέλης, Πολιτικός Μηχανικός και κ.Μοχάμεντ Άουαντ, Αρχιτέκτων.  

     Το χαροποιό αυτό γεγονός έχει ιστορική σημασία για την Εκκλησία των Αλεξανδρέων, διότι το μοναστικό αυτό ενδιαίτημα, το οποίο αποκαλείται και ” η ροτόντα της Ανατολής” εξ αιτίας της μοναδικής αρχιτεκτονικής του στον χώρο της Μ.Ανατολής, φιλοξένησε κατά την υπερδισχιλιετή ιστορική του διαδρομή την Αγία Οικογένεια κατά την φυγή Της στην Αίγυπτο, υπήρξε δε χώρος φυλακίσεως και βασανισμού του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση. 

     Να σημειωθή ότι η τελευταία ανακαίνιση του συγκροτήματος έλαβε χώρα το έτος 1908 από τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας  Φώτιο Α’ (1900-1925).