1

ΙΔΡΥΣΗ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

            Με την πρωτοβουλία και την ευλογία της ΑΘΜ του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ.Θεοδώρου Β’ περί της δημιουργίας ενός Πατριαρχικού Οργανισμού αξιοποιήσεως διεθνών και ευρωπαϊκών αναπτυξιακών καί ανθρωπιστικών προγραμμάτων και κατόπιν της περατώσεως των προβλεπομένων διαδικασιών σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος, ιδρύθηκε Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με νομική προσωπικότητα του ελληνικού Αστικού Κώδικα, με την επωνυμία “ΦΩΣ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ” και τον διακριτικό τίτλο LIGHT OF AFRICA”. 

            Η Εταιρεία αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), κοινωφελές, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρος και διέπεται από τις διατάξεις  60 επ. και 741-784 του ελληνικού Αστικού Κώδικα, ως και από τις διατάξεις του εγκεκριμένου Καταστατικού της από το Πρωτοδικείο Αθηνών. Αποτελεί Μη Κυβερνητική Οργάνωση (Μ.Κ.Ο.), σύμφωνα  με τις διατάξεις του Ν.2731/1999 και τη λοιπή εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που διέπει ή θα διέπει τις Μ.Κ.Ο. στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

            Εταίροι της Μ.Κ.Ο. είναι οι: Σεβ.Μητροπολίτης Ζιμπάμπουε κ.Γεώργιος, Εριτ.κα.Μαριάννα Βαρδονογιάννη, Πρέσβειρα Καλής Θελήσεως της UNESCO, Αρχόντισσα του Πατριαρχικού Θρόνου Αλεξανδρείας, Εντιμ.κ.Τάκης Αράπογλου, Πρόεδρος της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, Ελλογιμ.κ.Χρήστος Ζερεφός, Καθηγητής Πανεπιστημίου- Ακαδημαϊκός, Άρχων Μ.Διδάσκαλος του Πατριαρχικού Θρόνου και Εντιμ.κ.Αλέξανδρος Σαρακάκης, Επιχειρηματίας, ο οποίος είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Μ.Κ.Ο.

            Βασικός στόχος της Μ.Κ.Ο. “ΦΩΣ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ” είναι η διεξαγωγή ανθρωπιστικού, κοινωνικού, πνευματικού, πολιτιστικού, παιδαγωγικού, επισιτιστικού και αναπτυξιακού έργου στους λαούς των χωρών της Αφρικανικής ηπείρου, προκειμένου να συντελέσει στην οικονομική, κοινωνική και πνευματική ανάπτυξη αυτών, ως και στην καταπολέμηση της φτώχειας.

            Στα πλαίσια του προαναφερομένου βασικού σκοπού οι δράσεις της Εταιρείας θα καλύπτουν μεταξύ άλλων τους τομείς της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας, των βιοτικών αναγκών, των βασικών κοινωνικών υποδομών, της βασικής και επαγγελματικής εκπαιδεύσεως και επιμορφώσεως, της πνευματικής καταρτίσεως, της οικοδομήσεως και ενδυναμώσεως των θεσμών, της προασπίσεως των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θρησκευτικών ελευθεριών, της ισότητος των δύο φύλων, της προσβάσεως των γυναικών στους τομείς υγείας, εκπαιδεύσεως, χρηματοδοτήσεως και επαγγελματικής αποκαταστάσεως, της διασώσεως και συντηρήσεως ιστορικών, πολιτιστικών, πολιτισμικών και θρησκευτικών μνημείων και κτιρίων, ως και ο τομέας των διαλόγων και της πολιτισμικής προσεγγίσεως των λαών. 

            Η Μ.Κ.Ο. “ΦΩΣ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ” τελεί υπό την εποπτεία και σε συνεργασία με την Πατριαρχική Διεύθυνση Αναπτυξιακών Έργων του Θρόνου, της οποίας Διευθυντής τυγχάνει ο Πανοσιολ.Αρχιμ.κ.Παντελεήμων Αράθυμος, Προϊστάμενος του Ιερού Καθεδρικού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αλεξανδρείας. Η εξονομασθείσα Πατριαρχική Διεύθυνση θα αποτελεί και τον σύνδεσμο της Μ.Κ.Ο. με τις εκκλησιαστικές Επαρχίες και τους Οργανισμούς του παλαιφάτου Πατριαρχείου.