1

Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΤΙΜΑ ΤΟΥΣ ΕΝ ΘΗΒΑΙΔΙ ΠΑΤΕΡΕΣ

Σήμερα, 9η Μαρτίου, Σάββατο της Τυρινής, ημέρα κατά τήν οποία η Εκκλησία της Αλεξανδρείας τιμά και γεραίρει την ιερά μνήμη «των Οσίων καί θεοφόρων Πατέρων ημών των εν Θηβαϊδι της Αιγύπτου ασκήσει διαλαμψάντων», η Α. Θ. Μακαριότης, ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β’ εχοροστάτησε κατά τον Όρθρο και την πανηγυρική Θεία Λειτουργία που τελέστηκε στην Ιερά Πατριαρχική Μονή του Αγίου Σάββα στην Αλεξάνδρεια, με τη συμμετοχή του ιερού κλήρου και πλήθους Πιστών από τη νύμφη της Μεσογείου.

Γνωστό τυγχάνει οτι η έρημος της Θηβαϊδας, η οποία βρίσκεται στην περιοχή της Άνω Αιγύπτου, διετέλεσε κατά τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους κέντρο του μοναχισμού. Φέρεται δέ ως πρώτος οικιστής της θηβαιτικής ερήμου ο όσιος Παύλος ο απλούς, μαθητής και συμμοναστής του Μεγάλου Αντωνίου. Το απερίσπαστο της ησυχίας της ερήμου και η παρουσία Μεγάλων Ασκητών Πατέρων, σε μικρό χρονικό διάστημα, συγκέντρωσαν πληθώρα μοναζόντων επωνύμων όπως οι Όσιοι Παϊσιος, Μακάριος, Αρσένιος, Σισώης, καθώς και πολλών ανωνύμων, σύμφωνα με πληροφορίες που λαμβάνονται από το Γεροντικό και το Λαυσαϊκό.

Κατόπιν πεπνυμένης πρωτοβουλίας της Α. Θ. Μακαριότητος, του Πάπα καί Πατριάρχου Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής κ.κ. Θεοδώρου Β’ καθιερώθηκε κατ’αυτή την ημέρα να εορτάζεται η σύναξη αυτών κατά μίμηση της συνάξεως των «Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των εν ασκήσει διαλαμψάντων».

Ο κοινός εορτασμός των Οσίων Πατέρων της Θηβαϊδος ξεκίνησε με τη σύνθεση της ακολουθίας και του εγκωμίου τους, «Πατριαρχική προτροπή», από τον πανοσιολογιώτατο αρχιμανδρίτη κ. Αγαθόνικο Νικολαϊδη, πρωτοσύγκελλο της Ιεράς Μητροπόλεως Ειρηνουπόλεως, ήδη δέ Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Αρούσας του Αλεξανδρινού Θρόνου. Κατά το έτος 2015 αγιογραφήθηκε η εικόνα των Αγίων, που βρίσκεται σήμερα στο αφιερωμένο στους Αγίους παρεκκλήσιο, εντός της Ιεράς Πατριαρχικής Μονής του Αγίου Σάββα.

Η καθιέρωση της κοινής μνήμης «πάντων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των εν Θηβαϊδι της Αιγύπτου ασκήσει διαλαμψάντων» οφείλεται στο οτι «κοινοί προστάται και ευεργέται όλου κοινώς του ορθοδόξου πληρώματος» φάνηκαν, εκείνοι οι οποίοι «έγιναν εις ημάς μυρίων αγαθών πρόξενοι», κατά τον ποιητή της ιεράς τους ακολουθίας. Παλαιά συνήθεια της Εκκλησιάς ο κοινός εορτασμός αγίων, όπως των «εν Σινά και Ραϊθώ αναιρεθέντων Οσίων», των «εν τω Σαββάτω της Τυρινής Οσίων Πατέρων» και άλλων πολλών αγίων εόρτιες συνάξεις κατά χώρες, τόπους και μονές. Ακόμη «ίνα μη ως αχάριστα τέκνα φανώμεν, μη τιμήσαντες κοινώς τους πνευματικούς ημών Πατέρας τούτους και διδασκάλους και ευεργέτας και οδηγούς, των οποίων και τα Μοναστήρια κατοικούμεν, και τας διδασκαλίας εντρυφώμεν». Και ακόμη «ίνα η κοινή αύτη των αγίων Πατέρων εορτή, γένηται παρακίνησις προς μίμησιν της αρετής, και του ζήλου αυτών εις ημάς τους μοναχούς του νυν καιρού».