1

Η Α.Θ.Μ. ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΙΕΒΟΥ

         Την 15η Οκτωβρίου ε.ε. η ΑΘΜ ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ.Θεόδωρος Β’ επεσκέφθη την Θεολογική Σχολή του Κιέβου, όπου έτυχε εγκάρδιας υποδοχής εκ μέρους των διδασκόντων και των σπουδαστών «το μέλλον της Εκκλησίας της Ουκρανίας» όπως τούς χαρακτήρισε. 

       «Όλη η Εκκλησία της Ουκρανίας χαίρεται γιατί υποδέχεται τον Μακ.Πατριάρχη της Αλεξανδρινής Εκκλησίας, από την οποία προήλθαν τόσοι άγιοι…» τόνισε ο Διευθυντής της Σχολής Θεοφιλ.Επίσκοπος κ. Αντώνιος, ο οποίος ανεκήρυξε τον Μακαριώτατο Επίτιμο Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Θεολογικής Σχολής.

          Αντιφωνών ο Μακ.κ.κ.Θεόδωρος Β’ εξέφρασε ευγνώμονες ευχαριστίες για την απονεμειθείσα τιμητική διάκριση. Ακόμη ανεφέρθη στην δισχιλιετή ιστορική διαδρομή της Εκκλησίας των Αλεξανδρέων, ως και στην καλλίκαρπη συνεισφορά της στην διαμόρφωση της Ορθοδόξου δογματικής διδασκαλίας και της Ιεράς Παραδόσεως, ατενίζουσα σήμερα στο μέλλον δια της ιεραποστολής που εκτείνεται σε όλες τις χώρες της Αφρικανικής ηπείρου.