1

ΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Α.Μ. ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΜΟΣΧΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΡΩΣΙΑΣ κ.ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α.Θ.Μ.

Μακαριώτατε και ηγαπημένε αδελφέ καί συλλειτουργέ, εγκαρδίως προσαγορεύω Υμάς με τον αδελφικόν εν Χριστώ ασπασμόν.

 

            Ευχαριστώ Υμάς δια την πληροφορίαν ότι η Ιερά Σύνοδος της αδελφής Εκκλησίας της Αλεξανδρείας προήγαγε τον Έξαρχον του καθ’ Υμάς Πατριαρχικού Θρόνου εν Μόσχα Θεοφιλέστατον Επίσκοπον Κυρήνης κ.Αθανάσιον εις το αξίωμα του Μητροπολίτου και διώρισεν τούτον ως μόνιμον Μέλος Αυτής.

            Θεωρώ ότι αυτή η απόφασις αποτελεί την πρέπουσαν αναγνώρισιν του καρποφόρου έργου του Σεβασμιωτάτου Ιεράρχου εις την Θεοφύλακτον πόλιν Μόσχαν και τοιουτοτρόπως συμβάλλει έτι περαιτέρω  εις την εδραίωσιν των αδελφικών σχέσεων των Εκκλησιών ημών.

            Ευχόμενος δια την καλήν υγείαν και ευημερίαν Υμών, διατελώ μετά της εν Κυρίω αγάπης και τιμής.

 

†Ο Πατριάρχης Μόσχας και πάσης Ρωσίας

Κύριλλος

 

 

Μόσχα 24 Νοεμβρίου 2009