1

ΕΘΥΜΟΤΥΠΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ. Α.Θ.Μ. ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ