1

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΚΑΤΑΝΓΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ LUALABA

Ο Σεβασμιώτατος, την Πέμπτη 15 Ιουνίου, με το ημικατεστραμμένο αυτοκίνητο, μετά από πολύωρη πορεία, έφθασε εις την Ενορία του Αγίου Νεκταρίου του Θαυματουργού όπου, προ μηνός, εθεμελίωσε τον Ι. Ναόν και σήμερα είδε τούτον ανυψούμενον, καθώς και το πρεσβυτέριον και το Σχολείον.

Έδωκε τις σχετικές οδηγίες και παρατηρήσεις, συνεργάσθηκε με τους υπευθύνους της οικοδομής και συνέχαρη όλους για την προθυμία και αγάπη τους προς την Εκκλησία μας. Ητο μεγάλη χαρά ν’ αντικρίζη κανείς να εργάζονται όλοι μαζί για την στερέωση της μεγαλής κόγχης και να ψάλλουν όλοι μαζί και να χαίρονται δια την νέα τους Εκκλησία.