1

ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛ. ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΑΝΖΑΝΙΑΣ

Τὸ Σάββατο 29 Ἀπριλίου, παραμονὴ τῆς Ἐνθρονίσεως τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀρούσας καὶ Κεντρικῆς Τανζανίας κ. Ἀγαθονίκου, μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Μακαριωτάτου Πάπα καὶ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας καὶ πάσης Ἀφρικῆς κ.κ. Θεοδώρου Β΄, καὶ μὲ τὴν παρουσία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Εἰρηνουπόλεως κ. Δημητρίου, Τοποτηρητοῦ τῆς Ἐπισκοπῆς, ὁμάδος ἐπισκεπτῶν ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Κίτρους καὶ Κατερίνης, ἀποτελουμένης ἀπὸ τοῦ Πανοσιολογ. Ἀρχιμ. κ. Μαξίμου Κυρίτση, Καθηγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Ὁσίου Διονυσίου τοῦ ἐν Ὀλύμπῳ, τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Βαρνάβα Λεοντιάδη, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κίτρους, τοῦ Αἰδεσιμολογ. Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἀγγέλου Γιαννίκη καὶ τοῦ Ἱερολ. Ἀρχιδιακόνου π. Παντελεήμονος Τσαραπατσάνη, ἀλλὰ καὶ τοῦ Μοναχοῦ Μαρκέλλου ἀπὸ τὴν Ἱ. Μονὴ Ἁγίου Ἀντωνίου ἀπὸ τὴν Ἀριζόνα Ἀμερικῆς, πραγματοποιήθηκαν στὸ Ἱεραποστολικὸ Κέντρο τοῦ Κινταμάλι, τῆς περιοχῆς Ἰρίγκα, ὁμαδικὲς βαπτίσεις στὸ ὑπαίθριο βαπτιστήριο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Ἀνδρονίκου καὶ Ἀθανασίας.

Συγκεκριμένα, βαπτίσθηκαν 165 ἰθαγενεῖς, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ἀρκετοὶ Μασάϊ, ἀπὸ τὶς γύρω περιοχές. Εἶναι στιγμὲς ποὺ θυμίζουν τὰ πρωτοχριστιανικὰ χρόνια, ὅταν ἀντικρίζεις τὸν ἐνθουσιασμὸ καὶ τὴν ἀφελότητα τῆς πίστεως τῶν προσερχομένων νὰ ἀνταλακλάται στὰ φωτεινά τους πρόσωπα. Μετὰ τὸ πέρας τῶν βαπτίσεων ποὺ διήρκησαν τέσσερεις ὧρες, παρετέθη πλούσιο ὑπαίθριο γεῦμα στοὺς τετρακοσίους παρευρισκομένους ἀδελφούς μας.

Στὶς 30 Ἀπριλίου, Κυριακὴ τῶν Μυροφόρων, πραγματοποιήθηκε μὲ τὴν Εὐλογία τοῦ Μακαριωτάτου Πάπα καὶ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας καὶ πάσης Ἀφρικῆς κ.κ. Θεοδώρου Β΄, ἡ Ἐνθρόνιση τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀρούσας καὶ Κεντρικῆς Τανζανίας κ. Ἀγαθονίκου, στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Δημητρίου τῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητας Ἰρίγκας. Ἡ Ἐνθρόνιση πραγματοποιήθηκε μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, τῆς ὁποίας προεξῆρχε ὁ Τοποτηρητὴς τῆς Ἐπισκοπῆς, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Εἰρηνουπόλεως κ. Δημήτριος, ὁ ὁποῖος ἀνέγνωσε τὸν Χαιρετισμὸ τοῦ Μακαριωτάτου καὶ προσεφώνησε τὸν Ἐνθρονιζόμενον.

Ἀκολούθησε ἡ Ἐνθρονιστήριος Ὁμιλία τοῦ Θεοφιλεστάτου κ. Ἀγαθονίκου, ὁ ὁποῖος εἶπε τὰ ἑξῆς:

Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Εἰρηνουπόλεως κ.Δημήτριε, Ἐντιμότατε Ἀντιπεριφεριάρχα τῆς περιοχῆς Ἰρίγκα κ. Richards. Εὐλαβέστατοι πρεσβύτεροι καὶ διάκονοι, Πολυαγαπημένε λαὲ τοῦ Θεοῦ τῆς Ἐπισκοπῆς μας, ἀγαπητοὶ φίλοι καὶ ἀδελφοί. Μὲ πολλὴ πίστη καὶ ἀγάπη, παρέδωσα τὸν ἑαυτόν μου στὸ Θεῖον θέλημα, ὑπακούοντας στὴν φωνὴ τοῦ Μακαριωτάτου Πάπα καὶ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας καὶ πάσης Ἀφρικῆς κ.κ. Θεοδώρου Β΄ καὶ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου μας, ποὺ μὲ ἐξέλεξαν Ἀρχιερέα καὶ Ποιμένα σας καὶ ἦλθα μὲ χαρὰ νὰ ζήσω μαζί σας γιὰ νὰ σᾶς μεταφέρω τὴν εἰρήνη, τὴν χαρὰ καὶ τὴν δύναμη τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Σωτῆρα μας Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀλλὰ καὶ νὰ σᾶς διακονήσω. Ἀναγνωρίζω πόσο ἅγιο καὶ βαρὺ εἶναι τὸ ἔργο ποὺ ἀναλαμβάνω, ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ἀνεβαίνω τὰ σκαλοπάτια τοῦ Ἁγίου αὐτοῦ Θρόνου, διότι γνωρίζω πολὺ καλὰ τὶ ἀνεκτίμητη ἀξία ἔχει ἡ ψυχὴ τοῦ κάθε ἀνθρώπου καὶ ὅτι γιὰ τὸν καθένα θὰ ἀποδώσω λόγο τὴν ἡμέρα τῆς κρίσεως. Ὁ Θρόνος τοῦ Ἐπισκόπου δὲν εἶναι Θρόνος δόξας, ἀλλὰ τύπος Σταυροῦ, καὶ ὁ ἀνερχόμενος τὰ σκαλοπάτια του πρέπει νὰ εἶναι πάντοτε ἕτοιμος νὰ πιῆ τὸ Ποτήριον τοῦ Μαρτυρἰου τὸ ὁποῖο ἤπιε ὁ Κύριος. Λέγει ὁ μεγάλος Ἅγιος καὶ Ἀποστολικὸς Πατὴρ τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος, ὅτι ὁ Ἐπίσκοπος στέκεται «εἰς τύπον καὶ τόπον Χριστοῦ». Ὁ ἀληθινὸς Ἐπίσκοπος λοιπόν, ἔχει ὡς πρότυπό του τὸν Ἐσταυρωμένον Χριστὸν καὶ ὡς τόπον του τὸν Γολγοθᾶ. Τὴν θυσίαν τοῦ Χριστοῦ μιμούμενος ὁ Ἐπίσκοπος πρέπει νὰ προσφέρεται ὁλόκληρος σὲ ὅλους καὶ στὸν καθένα χωριστά. Αὐτὴ εἶναι ἡ διαρκὴς ἱερὰ πορεία τῆς Ἐκκλησίας πρὸς τὴν κάθε μιὰ ψυχή, διότι γιὰ τὸν κάθε ἕνα ἰδιαιτέρως ὑπάρχει ἕνα μήνυμα τοῦ Θεοῦ, ὅτι μᾶς ἀγάπησε τόσο πολύ, ὥστε τὸν μονογενῆ Υἱὸν Αὐτοῦ ἔδωκεν «ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἄλλ’ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον» (Ἰω. γ΄,16). Ὅλη ἡ οὐσία καὶ ἡ σπουδαιότητα τῆς ἀποστολῆς τῆς Ἐκκλησίας βρίσκεται ἐδῶ. Ὅτι, τόσον ὁ ἄρχοντας, ὅσον καὶ ὁ μεροκαματιάρης, ὁ πλούσιος ἀλλὰ καὶ ὁ πτωχός, ὁ μορφωμένος ἀλλὰ καὶ ὁ ἀγράμματος, ὁ δίκαιος καὶ ὁ ἁμαρτωλός, ὁ καθένας, πρέπει νὰ γνωρίσῃ ὅτι εἶναι παιδὶ τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ μάθῃ ὅτι ἡ ζωὴ καὶ ἡ χαρὰ ἀρχίζει μόνο ὅταν ἀνακαλύψει στὰ βάθη τῆς καρδιᾶς του τὴν εἰρήνη τοῦ Θεοῦ. Ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἀρχίζει ἀπὸ τὴν κάθε καρδιά. Ἔχεις εἰρήνη μὲ τὸν Θεό; Ἔχεις τὴν δύναμη καὶ τὸ θάρρος νὰ τὸν ἀντικρύζεις καὶ νὰ τὸν λὲς «Πατέρα». Ἔχεις ὅλα τὰ ἀγαθὰ τοῦ κόσμου, ἀλλὰ δὲν ἔχεις εἰρήνη μὲ τὸν Θεό; Μεταξὺ Ἐκείνου καὶ σοῦ ὑπάρχει ὑψωμένος ὁ φράκτης τῆς ἁμαρτίας. Ἦρθα νὰ σᾶς διακονήσω καὶ νὰ σᾶς δώσω τὴν καρδιά μου. Δῶστε μου καὶ σεῖς τὶς δικές σας καρδιές, γιὰ νὰ γίνουμε ὅλοι ἕνα. Διότι αὐτὸ εἶναι τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴν Ἐκκλησία του, «ἵνα ὦσι τετελειωμένοι εἰς ἕν» (Ἰω. ιζ΄, 21). Ἀπευθύνομαι στοὺς ἱερεῖς μας καὶ τοὺς βεβαιώνω ὅτι θὰ εἶμαι δίπλα τους στοργικὸς πατέρας, πρόθυμος σύμβουλος, ὁδηγὸς καὶ παρηγορητής, ἀλλὰ καὶ ἄγρυπνος ἐπόπτης τῆς ἀκριβοῦς καὶ ἱεροπρεποῦς καὶ εὐόρκου ἐκπληρώσεως τῶν ἱερῶν καθηκόντων μας πρὸς τοὺς πιστούς. Ἡ ζωὴ τῶν ἱερέων πρέπει νὰ προσκαλεῖ, ὄχι νὰ ἀποτρέπει· νὰ ἀνοίγει πόρτες, ὄχι νὰ τὶς κλείνει. Καλύτερα νὰ ἔχουμε δέκα ἱερεῖς ποὺ βεβαιώνουν μὲ τὴ ζωὴ τους τὴν παρουσία τοῦ Θεοῦ, παρὰ ἑκατὸ ποὺ τὴν διαψεύδουν. Ἱερεῖς ποὺ νὰ ἀγκαλιάζουν μὲ τὴν θερμὴ καὶ ἀνάλαφρη προσευχή τους τοὺς πιστούς, ποὺ μὲ τὸ παράδειγμα τῆς καθαρῆς ζωῆς τους νὰ ὁδηγοῦν τοὺς πιστοὺς στὴν εἰρήνη τοῦ Θεοῦ. Πιστεύω, ὅλοι οἱ ἱερεῖς τῆς Ἐπισκοπῆς μας νὰ ἐμπνέονται ἀπὸ τὸ εὐλογημένο αὐτὸ ὅραμα. Πρὸς ὅλους τοὺς Χριστιανούς μας, ἀπευθυνόμενος σᾶς λέω, τέκνα μου ἀγαπητὰ καὶ περιπόθητα, ἐσεῖς ἀποτελεῖτε ἀπὸ σήμερα τὸ ἀντικείμενο τῆς προσευχῆς καὶ τῆς ποιμαντορικῆς μου εὐθύνης. Ἕνα θέλω νὰ γνωρίζετε: ὅτι θὰ βρῆτε ἀγάπη πατρικὴ καὶ ἀληθινὸ ἐνδιαφέρον σὲ ὅλα τὰ προβλήματά σας μὲ ὅλη τὴν δύναμη τῆς ψυχῆς μου γιὰ ὅσο χρόνο ἐπιτρέψει ὁ Κύριος. Ἰδιαιτέρως, μὲ βαθύτατη τιμὴ καὶ εὐγνωμοσύνη ἐπιθυμῶ νὰ εὐχαριστήσω ἀπὸ τὰ βάθη τῆς καρδιᾶς μου, τὸν Σεβασμ. Μητρ. Εἰρηνουπόλεως κ. Δημήτριον ποὺ διὰ τῶν χειρῶν του σήμερα ἐνθρονίζομαι, μὲ τὸν ὁποῖον συνδεόμεθα διὰ μακρᾶς εἰλικρινοῦς φιλίας ἀπὸ τὰ φοιτητικά μας χρόνια, καὶ ὁ ὁποῖος συγκατετέθη νὰ προσφέρει τὸ ἀκριβώτερο καὶ ἐκλεκτώτερο κομμάτι τῆς Μητροπόλεώς του, ὥστε σήμερα νὰ χαιρόμαστε ὅλοι μας μὲ τὴν δημιουργία αὐτῆς τῆς νέας Ἐπισκοπῆς. Εὔχομαι καὶ προσεύχομαι, Σεβασμιώτατε, ὁ Θεὸς νὰ σᾶς χαρίζει κρυστάλλινη ὑγεία, ὥστε γιὰ πάμπολλα χρόνια νὰ προσφέρετε ἀπὸ τὸ περίσσευμα τῆς ἀγαθῆς σας καρδιᾶς τὴν ἀγάπη σας σὲ ὅλους ἐμᾶς ποὺ σᾶς τιμοῦμε καὶ σᾶς ἀγαποῦμε. Καὶ κλείνοντας τὸν λόγο, στρέφω μὲ βαθειὰ εὐγνωμοσύνη τὴν καρδιὰ καὶ τὸν νοῦ μου στὸ Ἱερὸ Κέντρο τοῦ Πατριαρχείου μας, ἐκεῖ ποὺ κτυπᾶ ἡ καρδιὰ ὅλης τῆς Ἀφρικῆς, στὴν Ἀλεξάνδρεια, καὶ φιλῶ τὸ Ἅγιο χέρι τοῦ Πατέρα μας Πάπα καὶ Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας καὶ πάσης Ἀφρικῆς κ. κ. Θεοδώρου Β΄, τοῦ Πατριάρχη τῆς Ἀγάπης, τοῦ Ἱεραπόστολου Πατριάρχη, γιὰ νὰ τὸν εὐχαριστήσω γιὰ ἀκόμη μιὰ φορὰ γιὰ τὴν ἀγάπη καὶ τὴν ἐμπιστοσύνη ποὺ μοῦ πρόσφερε πλουσιοπάροχα, ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια τῆς μαθητείας μου κοντά του. Ἡ μεγάλη καὶ ἀγαθὴ Πατριαρχική του ἀγάπη, πληροῖ χαρᾶς καὶ γαλήνης τὶς καρδιὲς ὅλων μας καὶ μᾶς ἐνισχύει στὸν καθημερινό μας ἀγῶνα. Εἶναι ὁ ὁδηγός, ὁ ἐμπνευστὴς, ἡ βακτηρία καὶ ἡ παρηγοριά μας σὲ κάθε μας βῆμα. Εὐχαριστῶ ἀπὸ τὰ βάθη τῆς καρδιᾶς μου τὸν σεβαστό μου Γέροντα Ἀρχιμ. Μάξιμο, τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κίτρους καὶ Κατερίνης κ. Γεώργιο γιὰ τὴν εὐλογία τῆς παρουσίας τοῦ Πρωτοσυγκέλλου του Ἀρχιμ. Βαρνάβα, τοῦ ἀγαπητοῦ ἀδελφοῦ μου π. Ἀγγέλου Γιαννίκη καὶ τοῦ Ἀρχιδιακόνου του π. Παντελεήμονος, τοῦ ἀγαπητοῦ καὶ πολύτιμου ἀδελφοῦ π. Μαρκέλλου ἀπὸ τὸ Μοναστῆρι τῆς Ἀριζόνας, γιὰ τὸν κόπο καὶ τὰ ἔξοδα τοῦ ταξιδιοῦ τους γιὰ νὰ παρευρεθοῦν κοντά μας. Ὁ Θεὸς νὰ σᾶς εὐλογεῖ ὅλους. Παρακαλοῦμε νὰ μᾶς θυμᾶστε στὶς προσευχές σας. Ἀμήν.

Ἀμέσως μετὰ τὴν σεμνὴ τελετή, παρετέθη γεῦμα πρὸς ὅλους τοὺς παρισταμένους στὸν αὔλειο χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.