1

Διορθόδοξο Συλλείτουργο στην Επισκοπή Αρούσας του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 12ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

**********

Διορθόδοξο Συλλείτουργο στην Επισκοπή Αρούσας του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής

Στὸ πλαίσιο τοῦ Συνεδρίου τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου τῶν Ἐκκλησιῶν ποὺ πραγματοποιεῖται στὴν Ἀρούσα τῆς Τανζανίας, ἀπὸ 8 ἕως 13 Μαρτίου ἐ.ἔ. μὲ θέμα:

Moving in the Spirit: Called to Transforming Discipleship, “If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit.” (Galatians 5:25),

τὴν Κυριακὴν 11ην Μαρτίου, εἰς τὸν Ἱερὸν Κοινοτικὸν καὶ Καθεδρικὸν Ναὸν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου τῆς Επισκοπῆς Ἀρούσας, ἐτελέσθηκε πολυαρχιερατικὴ Διορθόδοξος Θεία Λειτουργία.

Τῆς Θείας Λειτουργίας προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Προύσσης κ. Ἐλπιδοφόρος, επικεφαλής τῆς ἀντιπροσωπίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὁ Σεβασμιώτατος Γέρων Μητροπολίτης Ναϊρόμπι κ. Μακάριος, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ζιμπάμπουε καὶ Αγκόλας κ. Σεραφείμ, οἱ Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι: Πατάρων κ. Ἰωσὴφ (Αργεντινή), Ἀρούσας καὶ Κεντρικῆς Τανζανίας κ. Ἀγαθόνικος ὁ καὶ οἰκεῖος Ἐπίσκοπος τῆς περιοχῆς. Συμμετεῖχε πλῆθος κληρικῶν ἀπὸ Τοπικές Ορθόδοξες Εκκλησίες, ἐνῶ τὴν μεγαλοπρεπῆ Θεία Λειτουργία παρηκολούθησαν καὶ ἀρκετοὶ Σύνεδροι.

Στὸ τέλος τοῦ Ὄρθρου πραγματοποιήθηκε ἐν πλήρει εὐταξίᾳ ἡ τελετὴ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, ἐνῶ ἔψαλλαν μελωδικότατα οἱ φοιτητὲς τοῦ Θεολογικοῦ Σεμιναρίου Ναϊρόμπι. Πρὸ τῆς Ἀπολύσεως τῆς Θείας Λειτουργίας, ἐνώπιον τοῦ κατάμεστου Ἱεροῦ Ναοῦ, ἀνεγνώσθη ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γέροντος Ναϊρόμπι κ. Μακαρίου, ὁ Χαιρετισμὸς τοῦ Μακαριωτάτου Πάπα καὶ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας καὶ Πάσης Ἀφρικῆς κ.κ. Θεοδώρου Β΄ . Μεταξὺ άλλων, στὸν Χαιρετισμὸ του ο Αλεξανδρινός Προκαθήμενος αναφέρθηκε στὴ σημασία τῆς συγκλήσεως τοῦ ὡς ἄνω Συνεδρίου στὴν Ἀρούσα, ποὺ εἶναι ἡ ἀδιαμφισβήτητη πρωτεύουσα τῆς Ἀνατολικῆς Ἀφρικῆς, ἀλλὰ καὶ στὴν Ἀφρικανικὴ Ἤπειρο γενικότερα, ποὺ καθὼς ἀνήκει στὴν πνευματικὴ δικαιοδοσία τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, ἀποτελεῖ συνεχῆ πρόκληση, ἡ διακονία τῶν κατ’ εἰκόνα Θεοῦ πλασμένων ἀδελφῶν μας Ἀφρικανῶν καὶ ἡ ἐπίλυση τῶν οἰκονομικῶν, πολιτικῶν καὶ κοινωνικῶν προβλημάτων ποὺ συνεχῶς αὐξάνονται, μὲ ἰδιαίτερη ἔμφαση στὴν περίθαλψη τῶν προσφύγων καὶ τῶν ἐν ἀνάγκαις ὄντων ἀδελφῶν μας.

Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας προσεφέρθησαν δῶρα, (ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Προύσσης κ. Ἐλπιδοφόρον, τὸν ἐκπρόσωπον τοῦ Πατριάρχου Ρουμανίας κ. Δανιήλ, πρωτοπρεσβ. Μιχαὴλ Himcinschi, καὶ τὸν πρεσβ. Γρηγόριον Pelusi, ἐκπρόσωπον τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας κ. Ἀναστασίου, ὁ ὁποῖος ἐπὶ μακρὰν σειρὰν ἐτῶν ἔδρασεν εἰς τὴν περιοχὴν ὡς Πατριαρχικὸς Ἐπίτροπος Ἀνατολικῆς Ἀφρικῆς), πρὸς τὸν φιλοξενοῦντα οἰκεῖον Ἐπίσκοπον κ. Ἀγαθόνικον.

Μετὰ τὸ τέλος τῆς λατρευτικῆς Συνάξεως προσεφέρθη πλούσιο γεῦμα στοὺς συμμετέχοντας, στὴν Τράπεζα τοῦ παρακειμένου Ἑλληνικοῦ Σχολείου «τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου», ἐκ μέρους τῆς «Πανταγκανικῆς», (τῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητας Τανζανίας).